Jens Schaumann. Foto: Søren Wesseltoft

NPV efter politianmeldelse: Salgsmaterialet har ikke været vildledende eller mangelfuldt

Jens Schaumann, adm. direktør og partner i NPV, fastholder, at udviklingsselskabet ikke har gjort noget forkert i forbindelse med, at Forbrugerombudsmanden netop har politianmeldt NPV og Ejendomsmægler Niels Hald Amager.

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt de to virksomheder for at vildlede købere om arealet på projektlejlighederne i ”Strandgården” på Amager.

– Vi tror desværre, at Forbrugerombudsmanden har misforstået sagen, siger Jens Schaumann i et opfølgende interview.

I 2014 blev 56 projektlejligheder i byggeriet Strandgården på Amager udbudt til salg. Strandgården er udviklet og opført af selskabet NPV, mens Ejendomsmægler Niels Hald Amager stod for salget af lejlighederne via Danbolig Amager, som er stiftet og medejet af Niels Hald.

I salgsbrochuren blev de potentielle købere præsenteret for plantegninger, som efter Forbrugerombudsmandens opfattelse fik lejlighederne til at fremstå mere rummelige, end de reelt var projekteret til. Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen vurderer, at det er vildledende markedsføring og har derfor politianmeldt de to virksomheder.

Forventer ikke tiltale fra politiet
Men det afviser Jens Schaumann:

– Sagen handler om angivelse af arealer i et salgsmateriale, og det er vigtigt at slå fast, at der i salgsmaterialet var angivet BBR-arealer og tinglyste arealer, som påkrævet af lovgivningen. Forbrugerombudsmanden introducerer nogle nye arealbegreber, ”brugsareal” og ”indvendigt gulvareal”, som hun blander ind i sagen, og som ikke er entydigt definerede hverken i almindelighed eller i lovgivningen. Derfor opstår der nu denne forvirring.

– Vi mener ikke, at salgsmaterialet har været vildledende eller mangelfuldt, og vi forventer derfor ikke, at politiet vil rejse tiltale mod NPV, når politiet har haft lejlighed til at undersøge sagens omstændigheder nærmere. Desværre blev det måske ikke præciseret tydeligt nok i salgsmaterialet, at der var tale om BBR-arealer og tinglyste arealer, og derfor beklager vi, hvis der er beboere, som føler sig vildledt. Det bemærkes i øvrigt, at vi alene har ageret som rådgiver på vegne af udviklingsselskabet Amager Strand 8 ApS, siger NPV-direktøren.

– Har I ændret procedure for at undgå lignende sager?

– Vi kan kun beklage, hvis der er købere, der har følt sig vildledt af salgsmaterialet. Salgsmaterialet indeholdt de oplysninger, der er påkrævet af lovgivningen, men vi vil fremadrettet sikre en yderligere tydeliggørelse af oplysningerne i salgsmaterialet, så en lignende situation undgås.

Opfordring til Forbrugerombudsmanden
– Hvad har I lært af denne sag indtil videre?

– Vi synes ikke, at Forbrugerombudsmanden har ageret rimeligt i denne sag. Salg af fast ejendom er strengt reguleret via love og bekendtgørelser, og der er tale om et område, hvor forbrugere ofte er bistået af professionelle parter som advokater, bankrådgivere og køberrådgivere. Vi har forgæves forsøgt at opfordre Forbrugerombudsmanden til at tage en dialog med branchen, hvis Forbrugerombudsmanden mener, at der er ting, der generelt kan gøres mere hensigtsmæssige og gennemsigtige. Vi vil igen opfordre Forbrugerombudsmanden til at tage en konkret drøftelse med branchen, og vi stiller gerne op til en konstruktiv drøftelse om eventuelle ændringer i den måde, som lejligheder bliver markedsført på, siger Jens Schaumann.

– Fortryder I noget?

– Vi beklager naturligvis, hvis oplysningerne i salgsmaterialet har givet anledning til misforståelser. Købsaftalerne var dog ganske tydelige i deres beskrivelse og angivelse af størrelsen på de enkelte lejligheder, og alle lejlighederne er blevet leveret i overensstemmelse med købsaftalerne.

Læs også NPV og Danbolig-mægler politianmeldt for at vildlede om projektlejligheder

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & akademier

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder