Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen

NPV og Danbolig-mægler politianmeldt for at vildlede om projektlejligheder

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt udviklingsselskabet NPV og Ejendomsmægler Niels Hald Amager.

Det sker – ifølge Forbrugerombudsmanden – for at vildlede købere om arealet på projektlejlighederne i ”Strandgården” ved Amager Strandpark.

Både NPV og Ejendomsmægler Niels Hald Amager afviser at have overtrådt markedsføringslovens vildledningsforbud. Estate Media afventer tilbagemeldinger fra begge virksomheder.

I 2014 blev 56 projektlejligheder i byggeriet Strandgården udbudt til salg. Strandgården er udviklet og opført af selskabet NPV, mens Ejendomsmægler Niels Hald Amager stod for salget af lejlighederne via Danbolig Amager, som er stiftet og medejet af Niels Hald.

I salgsbrochuren blev de potentielle købere præsenteret for plantegninger, som efter Forbrugerombudsmandens opfattelse fik lejlighederne til at fremstå mere rummelige, end de reelt var projekteret til. Forbrugerombudsmanden vurderer, at det er vildledende markedsføring og har derfor politianmeldt de to virksomheder.

Derfor politianmeldt
Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen forklarer:

– På plantegningerne i salgsbrochuren var der i midten af hvert rum oplyst et areal, for eksempel ”soveværelse 16 kvm”. Disse arealer var beregnet ud fra lejlighedens samlede tinglyste areal, som er inklusive vægge. Det var dog ikke oplyst i salgsbrochuren.

Ifølge Forbrugerombudsmanden var salgsbrochuren derfor egnet til at give potentielle købere det indtryk, at de oplyste arealer i lejlighederne var brugsarealer.

Som eksempel var det samlede areal ifølge plantegningen af en af lejlighederne i alt 94 kvm, når man lagde de oplyste arealer for hvert rum sammen. Brugsarealet på den færdigbyggede lejlighed var dog kun 78 kvm svarende til, at lejlighedens brugsareal var 17 procent mindre end de oplyste arealer i salgsbrochuren. Og brugsarealet for badeværelset var hele 43 procent mindre end det oplyste antal kvm i salgsbrochuren.

33 købere har klaget
På Strandgårdens hjemmeside kunne potentielle købere finde oplysninger om lejlighedernes ”nettoarealer”. De oplyste ”nettoarealer” svarede dog ligeledes til de tinglyste arealer. Det fremgår imidlertid af blandt andet Bygnings- og Boligregistrets arealvejledning, at ”nettoarealet” er det indvendige gulvareal. Også oplysningerne om lejlighedernes nettoarealer på hjemmesiden var derfor vildledende efter Forbrugerombudsmandens opfattelse.

Forbrugerombudsmanden har behandlet sagen efter at have fået en klage fra 33 købere af projektlejligheder i Strandgården.

– Det er vores vurdering, at salgsmaterialet har givet forbrugerne det indtryk, at de købte en større lejlighed, end de faktisk gjorde. Det er ikke i orden. At købe en ny bolig er en stor beslutning, som man naturligvis skal kunne træffe på baggrund af korrekte oplysninger. Vi har derfor politianmeldt de involverede virksomheder, siger Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

OPFØLGNING: NPV efter politianmeldelse: Salgsmaterialet har ikke været vildledende eller mangelfuldt

OPFØLGNING: Dansk Ejendomsmæglerforening: Vi har ikke været opmærksomme på problemet før

Markedsføringslovens vildledningsforbud

Markedsføringslovens § 5 og § 6 indeholder et forbud mod vildledning.

Markedsføringslovens § 5, stk. 1, har følgende ordlyd:

”En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.”

Markedsføringslovens § 6, stk. 1, har følgende ordlyd:

”En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.”

 

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder