MTH Group består foruden MT Højgaard af Enemærke & Petersen, Ajos, Lindpro og Scandi Byg samt de delejede virksomheder Greenland Contractors og Seth. Foto: MTH Group

MT Højgaard-ejere indskyder 150 millioner kr. efter nyt underskud

MT Højgaard har stadig meget svært ved at tjene penge. Men omsætningen er samtidig faldet i første kvartal. Forventningerne til året fastholdes dog på baggrund af stigende ordretilgang og effektiviserings-gevinster fra ”Fokus 2018”-programmet i MT Højgaard, som blandt andet betød, at 100 funktionærer blev afskediget i starten af året.

Omsætningen endte i 1. kvartal på 1,5 milliarder kr., hvilket er hele 10 procent lavere end samme periode sidste år. Resultatet blev samtidig et underskud på – 56 millioner kr. mod -22 millioner kr. i første kvartal 2017. Selvom det hos andre entreprenører faktisk før er set, at faldende omsætning er blevet fulgt af stigende indtjening, så var det ikke tilfældet hos MT Højgaard, hvor faldet tværtimod skyldtes den faldende omsætning foruden lav kapacitetsudnyttelse og nedskrivning på et enkelt projekt, hvor et muligt erstatningskrav mod partnere endnu ikke kan indregnes.

Projekterne skulle helst ligge i feltet til højre for så indtjener de mere end de ønskede 5 procent. Men det gør langt fra alle. Kilde: MT Højgaards kvartalsregnskab.

Til gengæld håber MT Højgaard med nye ordrer i kvartalet for i alt 1,4 milliarder kr. mod 1,0 milliard kr. i samme periode sidste år, hvilket er en vækst på 37 procent, at få styr på indtjeningen. Især fordi opgaverne har en god spredning på en række større projekter samt mange mindre projekter med hurtig opstart og omsætning allerede i 2018. I april har koncernen yderligere vundet ordrer for omkring 2 milliarder kr., især til MT Højgaard.

– Det er en topprioritet at udnytte vores kompetencer til at vinde nye, attraktive ordrer med den rigtige bonitet. Vi tror på, at vi har det rette markedsfokus, og at vores tilgang til digitalisering og udvikling af nye samarbejdsformer er rigtig. Men indtjeningen i MT Højgaard er p.t. utilfredsstillende, og derfor er der brug for, at vi forbedrer MT Højgaards konkurrencekraft yderligere. Initiativerne for at styrke MT Højgaard er samlet i programmet Fokus 2018 med overskrifterne Bedre konkurrencekraft, Større ordreindgang og Stabil drift, siger adm. koncerndirektør Torben Biilmann.

Programmet som blandt andet blev indledt med afskedigelsen af 100 funktionærer ventes at sænke de samlede omkostninger i MT Højgaard med cirka 100 millioner kr., og besparelserne vil få fuld effekt fra 2019.

Som konsekvens af de større betalinger det seneste halve år relateret til gamle afsluttede offshore projekter har MTH Groups ejerkreds besluttet at styrke likviditets- og kapitalgrundlaget med et ansvarligt lån på 150 millioner kr., som blev etableret den 9. maj 2018. Dette er sket for at sikre, at MTH Groups udviklingsmuligheder ikke begrænses af effekten af de gamle afsluttede offshore projekter og som understøttelse af Fokus 2018-programmet.

MTH Group fastholder forventningerne til 2018 om en omsætning omkring 6,8 milliarder kr. med et overskud på primær drift i niveauet 140-180 millioner kr. svarende til cirka 2,2-2,6 procent i overskud.

Læs også MT Højgaard ledet team skal renovere og udvide Gellerup (+)

Læs også MTH-ledet team bygger DTU-bygning på 9.280 kvm.

Læs også MT Højgaard afskediger 160 medarbejdere efter tabte projekter

 

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Se alle

Seneste nyt

Populære nyheder