Illustration: Lundgaard & Tranberg/Bygningsstyrelsen.

Aarsleff vandt Naturhistorisk Museum på 30.000 kvm. over Pihl og MT Højgaard

Efter en prækvalifikationsrunde og udbud med forhandling med de tre prækvalificerede entreprenørvirksomheder har Bygningsstyrelsen tildelt hovedentreprisen af det nye Naurhistorisk Museum på 30.000 kvm. til Aarsleff.

Projektet blev på baggrund af en dialog med markedet udbudt i en hovedentreprise med forhandling. Efter en prækvalifikationsrunde i marts 2017 blev de tre entreprenørvirksomheder MT Højgaard, Per Aarsleff og Pihl-konsortiet (Pihl & Søn, M.J. Eriksson og LM Byg) indbudt til at afgive bud på byggeriet.

Formålet med udbud med forhandling var at give entreprenører såvel som bygherre muligheden for at afklare misforståelser, fjerne usikkerheder og minimere risikoelementer i projekterne. Ligeledes fik tilbudsgiverne en mulighed for at forbedre deres tilbud inden afgivelse af sidste og bedste tilbud.

Samtidig kunne optimeringspotentialer, bygbarhed og tekniske løsninger blive drøftet. Tilbudsgiver fik ligeledes lejlighed til at pege på eventuelle forhold i udbudsmaterialet, som de fandt uhensigtsmæssige.

Nu starter en fase med projektoptimering og samprojektering. Formålet er at koordinere løsningsforslagene fra Per Aarsleff med rådgiverteamets hovedprojekt. Samtidig skal entreprenørens konkrete produktvalg indarbejdes i det samlede projektmateriale.

Visualisering af det kommende naturhistoriske museum. Indgang fra Sølvgade. Illustration: Statens Naturhistoriske Museum/Lundgaard & Tranberg/Bygningsstyrelsen.

Byggeriet er støttet af Villum Fonden, Det Obelske Familiefond, Novo Nordisk Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Herudover bidrager Københavns Universitet og staten til finansieringen. Tidligere har der været meldt et rammebeløb på selve byggeriet ud på 1,2 milliarder kr.

Totalrådgiverteamet består af Lundgaard og Tranberg Arkitekter i samarbejde med arkitekt Claus Pryds, og EKJ Rådgivende Ingeniører.

Bygherrestyringen af Statens Naturhistoriske Museum overgår den 1. januar til Vejdirektoratet med projektchef Hanne Alrø som fortsættende chef.

Selve byggeriet, der både omfatter nybyggeri og ombygning af eksisterende bygninger til udstilling, forskning og undervisning, forventes at gå i gang i foråret 2018, så rammerne for det nye museum planmæssigt kan stå klar i 2021.

Statens Naturhistoriske Museum er dannet i 2004 ved en sammenlægning af de fire tidligere museer: Zoologisk Museum, Botanisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Have.

Læs også Pihl, MT Højgaard og Aarsleff skal konkurrere om Naturhistorisk Museum

Læs også Efter byggekaos: Bygningsstyrelsen vil forbedre projektmaterialet

Læs også fra 2012 Vinderne af konkurrencen om Statens Naturhistoriske Museum

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder