Dansk Byggeri: Den største beskæftigelsesfremgang ligger bag os 

I november-målingen fra Danmarks Statistik opgøres byggevirksomhedernes gennemsnitlige ordrebeholdning til 5,2 måneders arbejde. Ordrebeholdningen har gennem 2017 ligget ret stabilt på cirka fem måneder.

– Vi har med et lidt tvetydigt konjunkturbarometer at gøre. På den ene side er den sammensatte konjunkturindikator stadig negativ og ordrebeholdningen stabil på moderat niveau. På den anden side er der 31 procent af virksomhederne, der opfatter mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsning. Oveni det ligger en stabil årlig lønudvikling på moderat niveau omkring 2,5 procent, siger Bo Sandberg

Især beskæftigelsen trækker byggeriets forventninger opad, mens bedømmelsen af ordrebeholdningen er mere pessimistisk. Dansk Byggeri forventer en beskæftigelsesvækst i byggeri og anlæg på 3 procent i 2018 og 1 procent i 2019.

– Det vidner om, at der allerede har været en langvarig opgangsperiode, og at der fremadrettet ganske vist fortsat ventes vækst, men med knapt så voldsomme vækstprocenter som i de foregående år, siger Bo Sandberg.

Som en konsekvens af de senere års fremgang i byggeri og anlæg er mangel på arbejdskraft rykket øverst på listen af udfordringer. November-målingen viser, at omkring 30 procent af byggevirksomhederne angiver rekruttering af kvalificeret arbejdskraft som største udfordring, mens 17 procent oplyser, at de ikke har tilstrækkelig efterspørgsel.

– Konklusionen er, at det går godt i branchen og at rekruttering af arbejdskraft i øjeblikket er vigtigste udfordring. Der er dog snarere tale om ophedning end overophedning – og det er en ret afgørende forskel, siger Bo Sandberg.

Læs også: Scandi Byg skal bygge første 126 boliger i ny Slagelse-bydel til 140 millioner kr.

Læs også: 58 nye boliger på vej i Carlsberg Byen – 40 allerede reserveret

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder