Dades vil udvide butikscenter og bygge boliger på Farum Bytorv

Dades er nu klar til at igangsætte det forberedende arbejde på en udvidelse af Farum Bytorv med både butikker og boliger. Furesø Kommune er samtidig klar til at frasælge det nødvendige areal og rette lokalplanen til, så projektet bliver muligt at gennemføre.

Dades’ projekt skal ud over etableringen af butikker, spisesteder og boliger skabe attraktive byrum og gøre det let for såvel bilister, cyklister som gående at komme til og fra Farum Bytorv. I de kommende måneder vil der blive arbejdet med at konkretisere projektet med henblik på at indgå en endelig handel mellem Furesø Kommune og Dades.

Borgmester Ole Bondo Christensen er mere end tilfreds med, at der nu er fundet en formel for, hvordan Farum Bytorv kan styrkes.

– Det har i en årrække været byrådets ønske, at Farum Bytorv blev udvidet for at styrke de lokale indkøbsmuligheder og dermed skabe endnu mere aktivitet i Farum. Der har tidligere været gennemført borgerinddragelse om de byplanmæssige rammer for området samt offentlige høringer forud for vedtagelsen af den eksisterende lokalplan, som muliggør en udvidelse af Farum Bytorv. Siden har det været en langstrakt proces at fastlægge rammerne for et godt projekt, men nu er det lykkedes. En realisering af Dades’ projekt vil tilføre kommunen omkring 150 arbejdspladser kombineret med en række velbeliggende familieboliger, siger Ole Bondo Christensen.

Farum Bytorv er i dag et veldrevet butikscenter med et velassorteret dagligvareudbud og mange attraktive udvalgsvarebutikker. Udvidelsen af Farum Bytorv vil styrke centrets attraktionsværdi med en række nye butikskoncepter, som i dag efterspørges af kunderne.

– Vi skal være klædt godt på for at fastholde vores nuværende kunder og tiltrække nye kunder til Farum Bytorv. Det sker kun, hvis kunderne oplever, at de rent faktisk har et bredt og attraktivt udvalg af butikker og spisesteder i centret. Man må ikke gå forgæves efter hverken varer eller oplevelser. Det tror jeg, at denne udvidelse kan være med til at understøtte, siger Centerchef Lisette Thamdrup.

Dades ejer, udvikler og investerer i butikscentre over hele landet – heriblandt Farum Bytorv. I 2015 satte selskabet skub i en ny investeringsstrategi med øget fokus på boliger.

– Udviklingsprojektet i Farum med fokus på både butikker og boliger ligger godt i tråd med Dades’ investeringsstrategi, hvor vi bl.a. har fokus på behovet for attraktive familieboliger i Hovedstadsområdet. For mig at se er timingen helt rigtig. I Furesø Kommune er der efterspørgsel efter et større udvalg af udvalgsvarer og spisesteder samt behov for velbeliggende boliger. Jeg glæder mig til det videre udviklingsarbejde, siger adm. direktør i Dades, Boris Nørgaard Kjeldsen.

Nu har Dades fire måneder til at skitsere, hvordan man vil løse opgaven inden for rammerne af kommunens byrums- og arkitekturpolitik og kravene om bæredygtighed ved nybyggeri. Ud over de nye butikker og boliger vil projektet indeholde nødvendige parkeringsfaciliteter til biler og cykler. Kommunen lægger vægt på, at byggeriet bliver miljørigtigt, og at det kommer til at passe godt ind i Farum Midtby.

– Udvidelsen af Farum Bytorv skal tænkes sammen med planerne for kommunens areal langs Frederiksborgvej og de nye aktiviteter på Bybækgrunden. Og så skal der skabes sikkerhed for, at den fremtidige trafik kan afvikles smidigt og sikkert for alle trafikanter. Alt i alt vil en realisering af projektet betyde mere byliv, bedre indkøbsmuligheder, attraktive boliger og flere arbejdspladser. Det kan jeg kun være tilfreds med, siger Ole Bondo Christensen.

Inden lokalplanarbejdet sættes i gang med dertil hørende borgerinddragelse, vil naboer og andre interessenter få nærmere information om projektet og få mulighed for at kommentere på det.

Læs også: Kronen i Vanløse vil trække kunderne væk fra internettet med hygge, liv og oplevelser

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder

Emil Harritshøj: Sug viden til dig og husk at dele ud af din egen