Arkitema sætter fokus på bæredygtighed med ny csr-strategi

Hos Arkitema Architects har man fået øjnene op for verdens miljø- og klimaudfordringer, og det har skabt udgangspunktet for en gennemgribende CSR-indsats. Indsatsen skal knytte forretningen tættere til løsningen af samfundets udfordringer, både i forhold til klima, miljø og det, Arkitema kan kalde arkitekturens sociale potentiale.

Bygninger skal være energieffektive og i miljøvenlige materialer, og på byggepladsen skal der være styr på forholdene for dem, der udfører arbejdet.

– Vi vil skabe værdi – for Arkitema og for samfundet. Og vi vil bidrage til, at bygninger og byrum bliver en del af løsningen frem for en del af problemet, når det gælder de globale klima- og miljøudfordringer. Vores kunder efterspørger bæredygtige løsninger og samarbejdspartnere, der har kompetencer og tager stilling til bæredygtighed og vores fælles samfundsudfordringer, siger Head of Sustainability i Arkitema, Rikke Bjerregaard Orry.

– Samtidig er samfundsansvar med til at skabe engagement og gejst blandt kollegerne, når vi sammen kan gøre en indsats og se, at vi kan gøre en forskel i det daglige. Derfor vil vores kommende strategi også indeholde konkrete mål for at reducere vores egen påvirkning.

I byggebranchen har der i mange år været fokus på blandt andet arbejdsforhold og miljø. Ifølge Rikke Bjerregaard Orry har arkitektbranchen også et ansvar for at være med til at sikre udviklingen i den rigtige retning:

– Arkitektur rummer et stort potentiale for at bidrage til at løse de udfordringer, som kommer til at definere de muligheder og den verden, vores børn og børnebørn vokser op i. Dermed følger også et stort ansvar. Vi har i mange år arbejdet strategisk med arbejdsmiljø og trivsel hos medarbejderne, men nu vil vi arbejde mere målrettet med en CSR-strategi, hvor vi kigger på andre væsentlige dele af vores egen organisation og mere strategisk på bæredygtighed i de projekter, som vi arbejder med. Vi opbygger lige nu kapacitet og specialistkompetencer og engagerer alle medarbejdere i processen. Dermed sikrer vi en positiv miljømæssig, social og økonomisk udvikling – både i Arkitema og i byggebranchen som helhed, siger Rikke Bjerregaard Orry.

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder