Postgrundprojektet: 7,5 medarbejdere skal deles om en P-plads

I Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune var der mandag afstemning om det forslag, der ligger for udvikling af Posthusgrunden i centrum af København mellem Hovedbanegården og Kalvebod Brygge. Det blev vedtaget at sende lokalplanforslaget i høring, og det fik tirsdag miljø- og teknikborgmester Morten Kabell til at udsende en opfordring til at ytre sig imod forslaget. Forslaget blev mandag sendt i høring med 6 stemmer for lokalplanen, 3 imod (alle tre fra Enhedslisten) samt 2 blanke.

Nu offentliggør Danica Ejendomme en række beregninger, der viser hvorfor ejendomsselskabet ikke er enig i Enhedslistens overvejelser.

– De cirkulære tårnbygninger i det kommende bykvarter på ’Postgrunden’ er udformet som slanke fritstående bygninger, så de blender ind i den københavnske kontekst med høje bygninger udformet som slanke tårne og spir. Helhedsplanens og tårnbygningernes skyggemæssige påvirkning af miljøet på Islands Brygge er dokumenteret at være flygtigt. Før sommersolhverv (21. juni) viser diagrammer, at skygger fra de 2 højeste tårne rammer Islands Brygge midt for medborgerhuset den 21. juni kl. 20:10, og har kl. 20:40 bevæget sig helt forbi arealet foran Medborgerhuset, hvorefter solen hurtigt går så meget ned, at den står under Københavns generelle taghøjde.

– Tårnenes slankhed er medvirkende til, at de skygger de kaster, er tilsvarende smalle og flygtige, hvilket vil betyde, at en person, der sidder udendørs foran Medborgerhuset (i den sydlige ende af bygningen, hvor skyggepåvirkningen er størst) højest vil opleve at sidde i skygge fra tårnene i et interval på 5 min, inden skyggen har bevæget sig videre.

Samtidig bemærker Danica, at til sammenligning så viser sol/skygge-diagrammer, at Hotel Marriot på Kalvebod Brygge den 21. juni fra kl. 20.20 kaster en bred blivende (indtil solen går ned) skygge på en stor del udendørsopholdsarealet på Islands Brygge nord for Medborgerhuset.

 

Når det gælder parkeringspladser, så er samtlige p-pladser under terræn, hvilket vil sige inde i eller under konstruktionen. Der er desuden tale om, at der bliver 1 P-plads pr. 7,5 medarbejder og der bliver til sammenligning 6 cykelpladser pr. 7,5 medarbejder. Bygherrerne arbejder på, at en del af p-pladserne bliver i et offentlig tilgængeligt p-hus

Endelig er der det med de almene boliger.

– Meddelelsen fra Kabell siger, at der bliver ’under 100 almene boliger’.

– Fakta er, at hovedparten eller 80 procent af projektet er erhverv. De almene boliger vil derfor udgøre hver fjerde opførte bolig – hvilket er Københavns Kommunes politiske mål, påpeger Danica Ejendomme.

Læs om baggrunden for, at Danica gerne vil have fakta i orden her Morten Kabel går til angreb på Posthusbyggeri

Læs Danica køber postterminalen – vil investere 5 milliarder kr.

Læs ATP køber sig ind i projekt på Posthusgrunden

Læs Danica sælger hotelprojekt til Petter Stordalen

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder