Estate Media –

Nyheder – Danmark

Realdania tjener mere end ventet: Fik investeringsafkast på 11,7 procent i 2016

Med et investeringsafkast i 2016 på 11,7 procent, filantropiske uddelinger for 806 mio. kr. og en skatteudgift på 274 mio. kr. betegner Realdania årets resultat på 988 mio. kr. som tilfredsstillende. Koncernen forventer mindre overskud i 2017.

Kristian Foss

fredag 17. marts 2017 7:45

Realdania kan endnu engang præsentere et regnskab, hvor især investeringerne går strygende. Koncernens regnskab for 2016 viser et resultat på 988 mio. kr., hvor af investeringsafkastet lyder på 2.397 mio. kr., hvilket svarer til 11,7 pct. i afkast.

Realdania uddelte 806 mio. kr., mens man havde en skatteudgift på 274 mio. kr.

– Vi har i 2016 sammen med andre parter igangsat en række spændende og vigtige filantropiske projekter inden for det byggede miljø, og vi har lige nu 603 igangværende projekter fordelt over hele landet.  Vi er glade for, at det trods turbulente udsigter i starten af året samt overraskende politiske begivenheder i både EU og USA er lykkedes os at få et fint afkast på næsten 2,4 mia. kr. af vores investeringer og et tilfredsstillende årsresultat, siger adm. direktør i Realdania Jesper Nygård.

Den filantropiske projektportefølje udgjorde 24,8 mia. kr. ultimo 2016, mens antallet af igangværende projekter udgjorde 603 ved udgangen af året sammnelignet med 694 året før. I 2016 er der afsluttet i alt 294 projekter.

Som i de foregående år har Realdania i stigende grad haft fokus på at skabe samfundsmæssig effekt og øget livskvalitet gennem det filantropiske virke. Dette er bl.a. sket gennem nye samarbejdsformer og partnerskaber, der i højere grad er helhedsorienterede, dataunderstøttede og målstyrede.

Samlet set blev Realdanias andel af det samlede koncernresultat et overskud på 992 mio. kr. efter skat. Det var på 663 mio. kr. i 2015. Ved regnskabsaflæggelsen for 2015 blev der udtrykt forventning om et mindre underskud i 2016 efter skat og uddelinger.

Merindtjeningen skyldes et bedre investeringsafkast end forventet ved regnskabsaflæggelsen sidste år, hvilket også har givet mulighed for at øge uddelingerne til 806 mio. kr. i året, hvor forventningerne var et uddelingsniveau i størrelsesorden 500 – 600 mio. kr. Egenkapitalen ekskl. minoritetsinteresser udgør herefter 21.823 mio. kr.

Forventninger til 2017
Det økonomiske resultat i Realdania afhænger i væsentligt omfang af kursud­viklingen på de globale finansielle markeder og – i mindre målestok – af markedsudviklingen for fast ejendom. Forventningerne er forbundet med betydelig usikkerhed og afhænger af den økonomiske og geopolitiske udvikling. Forventningerne til resultatet i 2017 er baseret på svagt stigende vækst i global økonomi og fortsat lave renteniveauer.

I 2017 forventes i lighed med forventningerne til 2016 et uddelingsniveau i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. Dette niveau, der er lavere end de faktiske uddelinger i 2016, er baseret på en generel forventning om en fremtidig lavere uddelingskapacitet end det historiske uddelingsniveau som følge af forventninger om lavere afkast på de kommercielle investeringer i de kommende år.

Med udgangspunkt i estimater for gennemsnitsafkastet forventer Realdania samlet set i 2017 et mindre overskud efter skat og uddelinger.

Kommentarer

Seneste nyt

Artha sælger Marienlyst Strandhotel til svenske Midstar

Hotel, Transaktioner / torsdag 22. august 2019

Nrep køber 50 procent af Tetris

Projektudvikling, Transaktioner / torsdag 22. august 2019

Danske Leasing sælger 2.525 kvm stort domicil udenfor Hasselager

Pluss, Transaktioner / torsdag 22. august 2019

Københavns Kommune slår fast: Hver 4. nye bolig skal være almen

Bolig, Byggeri / torsdag 22. august 2019

Derfor siger Nrep ja til at satse milliarder på seniorboliger

Pluss, Projektudvikling, Transaktioner / torsdag 22. august 2019

Rasmus Friis: – Det er en fremtidssikring af Tetris

Pluss, Projektudvikling, Transaktioner / torsdag 22. august 2019

Kommende konferencer

Torsdag den 29. august kl. 11:30

Ejendomsdagene 2019

- alt der glimter er ikke guld!

Tirsdag den 10. september kl. 09:00

ABR 18 i praksis

- kontrakter, honorering og tvisteløsning

Jobmarked

Nyeste opslag

Regional byggeleder til Ejendomskontor Kolding

       

Property manager/ejendomsadministrator

       

Seneste nyhederTags

Ledige erhvervslejemål

Lokalebasen.dk er Danmarks portal for erhvervslejemål. Søg blandt tusindvis af ledige erhvervslokaler over hele landet.
Se www.lokalebasen.dk
Har du brug for specifikke lokaler, kan du søge i de forskellige kategorier:
Kontorlokaler
Kontorhoteller
Butikslokaler
Produktions- og lagerlokaler

Available Office Space for Rent
MatchOffice is one of the world’s leading serviced office brokers.
Browse through thousands of serviced offices and business centers in various countries.
MatchOffice Sweden
MatchOffice Norway
MatchOffice Finland