Foto: Byggeriets Billedbank

9 pct. af de ansatte i bygge- og anlægsbranchen er kvinder

De fleste anser nok bygge- og anlægsbranchen for at være en mandeverden, og det er den også. Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik, som er fra 2015, er der godt 15.000 kvinder beskæftiget i branchen, hvilket svarer til cirka 9 procent af det samlede antal beskæftigede i et af bygge- og anlægserhvervene.

Blandt kvinder på bygge- og anlægsuddannelserne er det mest populære fag stadig bygningsmaler. I 2016 udgjorde antallet af kvindelige bygningsmalerelever næsten to tredjedele af alle de kvinder fra en af bygge- og anlægsuddannelserne, der fik en praktikpladsaftale.

– Det går den rigtige vej, og flere kvindelige bygge- og anlægselever har fået en praktikpladsaftale i 2016 i forhold til 2015. Det er stadig bygningsmaler, der dominerer som uddannelse for kvinderne i branchen, men en tredjedel af de kvinder, der fik en aftale sidste år, tager en anden uddannelse end bygningsmaler, siger Helene Høj, konsulent i Dansk Byggeris afdeling for regionalpolitik, arbejdsmarked og uddannelse.

I 2016 fik 508 kvinder ud af de i alt 6.012 elever fra en af bygge- og anlægsuddannelserne en praktikpladsaftale. Til sammenligning fik 425 kvinder en aftale i 2015, og dermed var der ca. 20 procent flere kvindelige elever på bygge- og anlægsuddannelserne, der fik en praktikpladsaftale sidste år i forhold til året før.

– Det er en god udvikling, at 20 procent flere kvinder fik en praktikpladsaftale i 2016. Desuden er det positivt, at en tredjedel af kvinderne vælger et andet fag end bygningsmaler, både fordi der bliver mangel på faglærte i nogle grupper, men også fordi det ligeså godt kan være kvinder som mænd, der arbejder i alle byggeriets fag og ikke kun som bygningsmalere, påpeger Helene Høj.

Læs mere: Men hvor er kvinderne i ejendomsbranchen?

 

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder