By & Havn sælger 150.000 kvm. i Ørestad Syd til 6 konsortier

I alt er der tale om grundsalg på ca. 150.000 kvm. byggeret – svarende til godt 1.500 boliger. Hvis det samlede, nye grundsalg var opgjort i kvadratmeter, ville det svare til arealet på mere end 21 fodboldbaner.

Nu kommer der endnu mere speed på udviklingen af den centrale og vestlige del af Ørestad Syd. By & Havn og forskellige investorer kan i dag løfte sløret for en række nye boligbyggerier, som vil skyde op i de kommende par år.

Med de nye grundsalg i Ørestad Syd bliver den populære Plug N'Play bane nedlagt. Det er nemlig her mellem de sydligste byggerier og Arena-kvarteret, at investorerne nu går i gang.
Med de nye grundsalg i Ørestad Syd bliver den populære Plug N’Play bane nedlagt. Det er nemlig her mellem de sydligste byggerier og Arena-kvarteret, at investorerne nu går i gang.

By & Havn har indgået en lang række salgsaftaler med investorer, som snart vil bygge boliger på intet mindre end 10 boligbyggefelter i den centrale og vestlige del af Ørestad Syd. Der er både tale om etagebyggeri og rækkehusbyggerier.

De nye grundsalg er:

* 9.000 kvm. og 3.400 kvm. til et nystiftet konsortium mellem NREP og Arkitektgruppen. I alt 49 rækkehuse og 54 lejligheder på de to byggefelter.

* PensionDanmark køber 9.100 kvm. med KPC som totalentreprenør. I alt 28 rækkehuse i 2-3 etager og 67 lejligheder i etagehusene svarende til 9.100 kvm.

* 7.600 kvm. og 9.200 kvm. til PFA Ejendomme, som samarbejder med Agenda Property om udviklingen. I alt 50 rækkehuse og 112 lejligheder.

* Et byggefelt til AAB med 123 almene boliger i den nordlig del og NREP og Arkitektgruppen med 136 boliger i den sydlige del. I alt 26.200 kvm. boliger og 1.800 kvm. daginstitution.

* Endnu et salg er sket med et byggefelt på 21.500 kvm. ejerboliger + 1.800 kvm. institution og yderligere et byggefelt, der ialt giver mulighed for at opføre 21.000 kvm. boliger. Her er køber Fastighets AB Balder. I alt 457 lejligheder.

* Endelig er et byggefelt solgt til Obel-LFI Ejendomme. Etageejendommen CobraHave består af 217 boliger svarende til 21.000 kvm.

I alt er der tale om grundsalg på ca. 150.000 em2 byggeret – svarende til godt 1.500 boliger. Hvis det samlede, nye grundsalg var opgjort i kvadratmeter

Samtidig kommer der gang i nogle byggerier på grunde, som tidligere er solgt. NREP og Arkitektgruppen færdiggør ”Hesteskoen” i bydelens sydligste del, hvor Arkitektgruppen også opfører 200 P-pladser i en plint under et hævet gårdareal, som efterfølgende overdrages til By & Havn. Samtidig opføres den sidste del af karréen i form af 129 boliger i 11 etager. Og mod Vest opfører Topdanmark Ejendomme 234 boliger svarende til 22.400 etagemeter. Endelig aktiverer Fastighets AB Balder ovennævnte byggefelt 17, som de tidligere har erhvervet i en handel med JM Danmark, hvor de i løbet af 2017 påbegynder projektet ”Lavetten” med 244 boliger.

Her NREP og Arkitektgruppens projekt.
Her NREP og Arkitektgruppens projekt.

Baggrunden for grundsalgene er, at By & Havn i 2014 udskrev en masterplankonkurrence for en del af Ørestad Syd og fik justeret den oprindelige lokalplan. Der har hele tiden været stor efterspørgsel efter boliger i Ørestad Syd – også under finanskrisen – og By & Havn ønskede at bevare dette momentum i udviklingen.

Samtidig ønskede By & Havn, at Ørestad Syd skal hænge sammen i nord/sydgående retning. Hidtil er der primært opført byggerier mod nord, hvor Arenakvarteret er i fuld udvikling omkring Royal Arena – samt helt mod syd, som er kendt for blandt andet byggerierne 8TALLET og Stævnen.

Den århusianske arkitektvirksomhed Transform vandt masterplankonkurrencen, og siden er masterplan blevet til lokalplan. Grundsalgene er resultatet af en proces, hvor By & Havn har indhentet interessetilkendegivelser og udvalgt de projekter, der havde de største samlede kvaliteter.

-Der har virkelig været rift om grundene i Ørestad Syd. Der har været flere købere til alle jordstykker, og med de dygtige samarbejdspartnere, vi nu har indgået aftaler med, sikrer vi både arkitektonisk variation og kvalitet i boligerne, ligesom vi har sørget for, at vores samarbejdspartnere har ambitionerne og soliditeten til at gennemføre og levere byggeri høj kvalitet, uanset om vinden på boligmarkedet vender. At vi i dag kan offentliggøre grundsalg på 150.000 etagemeter viser, at det første skridt var det rigtige, men jeg er også sikker på, at vi om fem år vil se på det på samme måde, siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn.

De mange boliger vil blive opført i de kommende år, og de første projekter har byggestart allerede i år.

Det arkitektoniske greb er, at udnævne Asger Jorns Allé til Ørestad Syds hovedgade med en stor koncentration af faciliteter og funktioner, der understøtter fysisk aktivitet og kulturlivet i bydelen – foruden butikker og caféer. Nordligst omkring den kommende skole i Arenakvarteret færdiggøres området med klynger af rækkehuse og rækkehuslignende bygninger som i Arenakvarteret i øvrigt. Mellem Ejler Billes Allé og Asger Jorns Allé vil bebyggelsen bestå af town houses/rækkehuse sammenbygget i smalle karreer. Syd for Asger Jorns Allé kommer der egentlige karréer, som spiller sammen med de store byggerier, som bl.a. 8TALLET og Stævnen.

-Vi er glade for aftalen med By & Havn om opførelse af boligprojektet CobraHave i Ørestad Syd på en unik og naturskøn beliggenhed. Den nye lokalplan for Ørestad Syd sikrer en spændende bydel med et godt bymiljø for de mange kommende beboere, siger adm. direktør Torben Black i Obel-LFI Ejendomme og fortsætter: - København er inde i en meget spændende udvikling med fortsat befolkningstilvækst og stor efterspørgsel efter moderne og attraktive familieboliger. Med investeringen i Ørestad Syd fortsætter Obel-LFI Ejendomme opbygningen af en portefølje af attraktive udlejningsboliger i København. Projektet er udviklet i samarbejde med Agenda Property, C.F. Møller, V8 Construction og MOE. Obel-LFI Ejendomme ejes af C.W. Obel Ejendomme og Lundbeckfond Invest.
-Vi er glade for aftalen med By & Havn om opførelse af boligprojektet CobraHave i Ørestad Syd på en unik og naturskøn beliggenhed, siger adm. direktør Torben Black, C.W. Obel ejendomme. Projektet er udviklet i samarbejde med Agenda Property, C.F. Møller, V8 Construction og MOE.
Obel-LFI Ejendomme ejes af C.W. Obel Ejendomme og Lundbeckfond Invest.

Planen – og de nye grundsalg – betyder desuden, at det midlertidige idrætsanlæg PLUG N PLAY nedlægges, da der skal bygges i området.

– PLUG N PLAY har affødt en række gode erfaringer, som bliver taget med videre i den nye aktive hovedgade, Asger Jorns Allé, hvor der vil komme faciliteter både med fokus på den organiserede og den uorganiserede idræt og brug. Der er fokus på de uformelle mødesteder og på at få skabt et alsidigt og levende hverdagsliv i det nye kvarter, påpeger By & Havn.

 

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder