Odenses udvikling er for alvor kommet i gang. Her er det Arkitemas projekt for AP Pension på Thomas B. Thriges Gade som også kommer til at rumme Torvehaller i underetagen. Illustration: Odense Kommune.

Progressivt: Odense går ind i københavnsk væksthub

Odense melder sig ind i Bloxhub med ambition om at skabe en smart city. Baggrunden er, at Odense nu også er kommet med på befolkningstilvækstvognen i lighed med Danmarks andre store byer og vil frem mod 2030 opleve en befolkningstilvækst på 20.-30.000 nye odenseanere, og det er Odense Kommunes ambition, at der skal skabes 10.000 nye arbejdspladser frem mod 2020. Det stiller store krav til, at Odense udvikles på en måde, der både er miljømæssigt og økonomisk bæredygtig, og som samtidig medvirker til at skabe en bedre by for alle borgere.

-Vi ser store perspektiver i samarbejdet med Bloxhub om udviklingen af løsninger til fremtidens by. Vi ser det som en mulighed for at udvikle Odense i en mere bæredygtig retning, og samtidig som en mulighed for på sigt at skabe nye jobs i de odenseanske og fynske virksomheder, samtidig med vi skaber en bedre by, siger Odenses borgmester Anker Boye.

Direktøren for Bloxhub, Torben Klitgaard, er begejstret for medlemskabet med Odense Kommune.

– Jeg ser frem til, at vi i fællesskab viser omverdenen de mange innovative arkitektur- og byggeriprojekter som Odense Kommune arbejder med i disse år – som læring og input for andre. Og jeg er sikker på, at Odenses byudvikling kan blive yderligere inspireret af de mange forskellige kompetencer som virksomhederne i BLOXHUB repræsenterer, siger Torben Klitgaard.

Når det nye kontorhus på Christians Brygge, Blox, åbner, bliver en af lejerne det nye Bloxhub, der skal medvirke til at skabe nye løsninger, der kan føre til vækst, nye virksomheder og øget dansk eksport. Men allerede nu er Bloxhub i gang og nu har Odense meldt, at de støtter op om det nye initiativ, der skal sætte dansk byggeri og ejendom på landkortet internationalt. Bloxhub kommer til at arbejde med alt som er så vigtigt for udviklingen af branchen men som også ofte glider i baggrunden på grund af daglig travlhed eller fokus på egen faglighed som det for eksempel sker særligt i arkitektbranchen. Derfor skal Bloxhub være et fagligt miljø og krydsfelt af kompetencer for virksomheder og forskningsinstitutioner med:

• en innovativ dagsorden
• en evne og vilje til at vidensdele og
• med en klar ambition om, at resultaterne skal føre til kommerciel vækst.

Indtil videre har Bloxhub til huse i Fæstningens Materialgård ved Frederiksholm Kanal i København og fra 2018 desuden på havnefronten i Blox – et spektakulært og multifunktionelt hus, som Realdania er ved at opføre på Christians Brygge. Blox-bygningen kommer blandt andet til at rumme formidlingsinstitutioner, restaurant og andre udadvendte funktioner.

Fakta om Bloxhub: Ambitionen med Bloxhub er at blive  en smeltedigel for udviklingsorienterede danske og internationale virksomheder i samspil med et livligt start-up-miljø og et tværfagligt forskningsmiljø. Det hele i synergi med formidlingsinstitutioner som Dansk Arkitektur Center og Dansk Design Center og udstillingsfaciliteter i verdensklasse. Denne blanding af forskellige fagligheder og tilgange skal – sammen med hubbens forskellige tilbud og innovationsaktiviteter – understøtte, at danske virksomheder skaber nye løsninger og produkter og kommer endnu længere ud i verden med dem.

Bloxhub er stiftet af Realdania, Københavns Kommune og Erhvervs- og Vækstministeriet.

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder