Advokat Iben Mai Winsløw er en af dem, der nu skal hjælpe Troels Lund Poulsen med at modernisere ejerlejlighedsloven.

Nyt udvalg: Se hvem der skal modernisere ejerlejlighedsloven

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har netop udpeget det udvalg, der skal modernisere ejerlejlighedsloven. Flere kendte profiler fra ejendomsbranchen kommer til at præge udvalgets arbejde herunder partner og advokat Iben Winsløw, Winsløw Advokater, der er udpeget af Advokatrådet og Danske Advokater, Torben Juulsager, formand i Den Danske Landinspektørforening og direktør Lars Brondt fra Ejendomsforeningen Danmark.

Professor Hans Henrik Edlund skal stå i spidsen for udvalget, som skal komme med forslag til en moderniseret ejerlejlighedslov, der er tidssvarende og let at forstå. Udvalget skal se nærmere på de gældende regler og belyse muligheder og konsekvenser ved at ændre loven.

-Forholdene på boligmarkedet har betydning for størstedelen af befolkningen, og ændringer i reglerne på området vil både påvirke den enkelte borger og samfundet som helhed. Derfor har det været vigtigt for mig at få sammensat et fagligt stærkt hold med dybgående kendskab til boligområdet. Jeg forventer, at vi på baggrund af udvalgets arbejde kan få en åben diskussion om fremtidens boligmarked, og jeg ser frem til at få en række gennemarbejdede og prioriterede forslag til, hvordan vi kan få indrettet boligmarkedet på en mere tidssvarende måde.

Udover formand Hans Henrik Edlund og tre ekspertmedlemmer, består udvalget af 10 medlemmer, som er blevet indstillet af en række organisationer og myndigheder.

Udvalget skal aflevere sine anbefalinger, herunder et udkast til en moderniseret ejerlejlighedslov, inden 1. oktober 2017.

Læs hele kommissoriet for udvalget her Kommissorium for udvalg om ejerlejlighedsloven:

Medlemmer af udvalget:

 • Hans Henrik Edlund (formand), professor ved Aarhus Universitet, Juridisk Institut
 • Mette Neville, professor ved Aarhus Universitet, Juridisk Institut
 • Morten Skak, lektor ved Syddansk Universitet, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
 • Christian Bjørnskov, professor ved Aarhus Universitet, Institut for Økonomi
 • Jan Hansen, direktør i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation
 • Iben Mai Winsløw, advokat, indstillet af Danske Advokater og Advokatrådet
 • Torben Juulsager, formand i Den Danske Landinspektørforening
 • Lars Brondt, direktør i Ejendomsforeningen Danmark
 • Erling Friis Poulsen, afdelingschef i Kommunernes Landsforening
 • Helene Toxværd, landsformand for Lejernes Landsorganisation
 • Lotte Pia Mollerup, afdelingschef i Realkreditrådet
 • Jesper Engbjerg, fuldmægtig i Finansministeriet
 • Pia Scott Hansen, chefkonsulent i Udlændinge-, Integration og Boligministeriet
 • Line Nørbæk, kontorchef i Erhvervs- og Vækstministeriet

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Konferencer & seminarer

Læs mere

Seneste nyt

Populære nyheder