Få seneste nyheder på mail - tilmeld nyhedsbrev

Videns- og mediehus for ejendomsbranchen - Danmarks vigtigste magasin for bygge- og ejendomsbranchen. Månedligt magasin - Daglige nyheder - Spændende konferencer


 

   

 Opret dit IVS på blot 2 timer
På IVSstiftelse.dk gør vi det nemt at oprette dit iværksætterselskab. CVR og IVS modtages inden 2 timer!
www.ivsstiftelse.dk

Ledige erhvervslejemål
Lokalebasen.dk er Danmarks portal for erhvervslejemål.
Flere end 4000 ledige erhvervslokaler over hele landet.
www.lokalebasen.dk

Kontorfællesskaber
Find kontorfælleskaber i Danmark og resten af verden på:
www.kontorfaellesskaber.dk og
www.matchoffice.com

Lediga lokaler i Sverige
Lokalbasen.se är en
ny innovativ portal
för kommersiella lokaler.
Här kan du kostnadsfritt,
snabbt och enkelt
hitta din nya kontorslokal,
lagerlokal eller butikslokal.
www.lokalbasen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Claus Pedersen, Director
KPMG

clauspedersen(at)kpmg.dk

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2010 havde klagefrist 1. juli 2011, og SKAT arbejder på højtryk på at behandle de mange klager. For der er nemlig mange ejere af erhvervsejendomme, der har indsendt klage over ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2010, og de modtager i disse dage forslag til en afgørelse fra SKAT.

Proceduren er sådan, at klagerne behandles af SKAT, der videresender til vurderingsankenævnet, med mindre SKAT selv iværksætter en genoptagelse. SKAT har 16 uger til at genoptage ejendomsvurderingen, hvis der er grundlag for at genoptage, eller sende klagen videre til behandling i vurderingsankenævnet.

Da de 16 uger efterhånden er gået har mange modtaget forslag til afgørelse eller besked om, at klagen er sendt videre til vurderingsankenævnet. Der er dog stadig nogen, der ikke har hørt noget, og de kan forvente besked snarligt.

Det er KPMG’s anbefaling, at man forholder sig kritisk til SKAT’s forslag til afgørelse og aktivt søger dialog med SKAT omkring væsentlige forhold såsom afkast og ejendommens omkostninger. SKAT’s forslag til afgørelse tager i de fl este tilfælde ikke direkte stilling til disse forhold. Det er ofte en fordel at undgå videresendelse til vurderingsankenævnet, bl.a. pga. den øgede sagsbehandlingstid, men især pga. den mistede mulighed for medhold i første instans. Man mister så og sige et skud i bøssen ved videresendelse.

Man kan ofte med fordel anmode SKAT og Vurderingsanke- nævnet om at se bort fra 16 ugers fristen, og dermed undgå videresendelse til vurderingsankenævnet.

Hvad nu, hvis man ikke fik klaget?

Hvis ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2010 ikke blev påklaget, og der var grundlag herfor, kan der være mulighed for ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2.

Det kræver dog, at man kan fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring af ejendomsvurderingen.

Der er mulighed for ordinær genoptagelse ved for eksempel

• væsentlige fejlskøn i ejendomsværdien
• manglende fradrag for grundforbedringer
• formelle fejl som forkerte arealangivelser eller forkert vægtning af anvendelsen

Det er KPMG’s erfaring, at der rent faktisk ofte er fejl på ejendomsvurderingen, der kan medføre ordinær genoptagelse.

Hvis ejendommen efterfølgende handles til en værdi meget forskellig fra ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2010 bør man altid vurdere mulighederne for ordinær genoptagelse, og afl edt heraf en tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat.

I forbindelse med handler skal man altid overveje en omvurdering efter vurderingslovens §4, hvis handelsværdien er lavere end seneste offentliggjorte ejendomsvurdering. Dels for at spare tinglysningsafgifter og dels som grundlag for en ordinær genoptagelsesanmodning.

Ved ordinær genoptagelse kan man genoptage tilbage til ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2008. Tidligere ejendomsvurderinger kan genoptages ved ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3. Ekstraordinær genoptagelse kræver mere proces og dokumentation m.v. end ordinær genoptagelse. Er der alene tale om fejlskøn, kan man efter Landsskatterettens praksis få ekstraordinær genoptagelse ved dokumenteret fejlskøn på minimum 30-35 procent.

Forkert beskatning

Ud over selve ejendomsvurderingen oplever KPMG ofte fejl i selve beskatningen. Det kan være:

• Ejendomme, der uden hjemmel pålægges dækningsafgift, da den konkrete anvendelse af ejendommen ikke er dækningsafgiftspligtig
• Ejendomme, der beskattes med udgangspunkt i forkert paragraf i ejendomsbeskatningsloven
• Forkert grundskyld pga. for lav grundskatteloftværdi, eller manglende grundskatteloftværdi

Der er mulighed for tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat i respekt af forældelseslovens regler.

Læs artikel som PDF    

 

 
Udlejning af erhvervslokaler og salg af ejendomme
Annoncér dine ledige erhvervslokaler på Danmarks største uafhængige erhvervsudlejnings-portal

Find lejere til dine erhvervslokaler
1.000 nye virksomheder søger hver måned kontor, butik, klinik, lager osv. Kontakt dem direkte!

Kontorfællesskaber og kontorhoteller
Oversigt over kontorhoteller og kontorfællesskaber i hele Danmark – er du med på listen?

Udlejning og salg af bolig
Danmarks største åbne kartotek over personer der ønsker at leje eller købe bolig. 100% gratis udlejning!