Få seneste nyheder på mail - tilmeld nyhedsbrev

Videns- og mediehus for ejendomsbranchen - Danmarks vigtigste magasin for bygge- og ejendomsbranchen. Månedligt magasin - Daglige nyheder - Spændende konferencer


 

   

 Opret dit IVS på blot 2 timer
På IVSstiftelse.dk gør vi det nemt at oprette dit iværksætterselskab. CVR og IVS modtages inden 2 timer!
www.ivsstiftelse.dk

Ledige erhvervslejemål
Lokalebasen.dk er Danmarks portal for erhvervslejemål.
Flere end 4000 ledige erhvervslokaler over hele landet.
www.lokalebasen.dk

Kontorfællesskaber
Find kontorfælleskaber i Danmark og resten af verden på:
www.kontorfaellesskaber.dk og
www.matchoffice.com

Lediga lokaler i Sverige
Lokalbasen.se är en
ny innovativ portal
för kommersiella lokaler.
Här kan du kostnadsfritt,
snabbt och enkelt
hitta din nya kontorslokal,
lagerlokal eller butikslokal.
www.lokalbasen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nykredit får overskud på 1,8 milliarder kr. i 1. kvartal

Lagt online 11.05.12

Nykredit Realkredit koncernens resultat før skat blev i 1. kvartal på 1,788 milliarder kr. mod 1,004 milliarder kr. i samme periode sidste år.

Væksten i basisindtægter af forretningsdrift steg fra 13,6% til 2,471 milliarder kr.

Forretningsområdet Retail bidrog med en vækst på 14,4% til 1,538 milliarder kr., mens Totalkredit Partnere tegnede sig for en vækst på 19,7% til 419 mio. kr. Storkunder fik en indtjening på 596 mio. kr. svarende til en vækst på 4,9%.

Realkreditudlån til nominel værdi og bankudlån steg i 1. kvartal 2012 samlet med 14,5 milliarder kr. til 1.138 mia. kr.

Bruttonyudlånet på realkreditområdet steg med 33 mia. kr. til 67 mia. kr. i forhold til 1. kvartal 2011.

Der var øget aktivitet og kundetilgang i Markets og Asset Management.

Driftsomkostninger og afskrivninger eksklusive særlige værdireguleringer mv. steg med 1,8% til 1,431 milliarder kr.

Omkostninger i procent af basisindtægter af forretningsdrift faldt til 57,9 mod 64,6 i 1. kvartal 2011.

Særlige værdireguleringer mv. blev en nettoindtægt på 175 mio. kr.

Nedskrivninger på udlån blev 494 mio. kr. svarende til en nedskrivningsprocent på 0,04.

Nedskrivninger på realkreditudlån mv. blev 401 mio. kr., svarende til 0,04% af udlånet mod 252 mio. kr. i 1. kvartal 2011.

Nedskrivninger på bankudlån blev 93 mio. kr., svarende til 0,09% af udlånet mod 26 mio. kr. i 1. kvartal 2011.

Koncernens nedskrivninger er som forventet, og vedrører primært private og mindre virksomheder.

Basisindtægter af fonds blev 89 mio. kr. mod 131 mio. kr. i 1. kvartal 2011.

Beholdningsindtjeningen blev 1,350 milliarder kr. mod 594 mio. kr. i 1. kvartal 2011. Beholdningsindtjeningen kan primært henføres til danske og udenlandske realkreditobligationer samt højtratede kreditobligationer.

Koncernen har ingen eksponering over for GIISP-landene (Grækenland, Irland, Italien, Spanien og Portugal).

Kapitalomkostninger i form af nettorente mv. af hybrid kernekapital blev uændret 115 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2011.

KAPITALGRUNDLAG

Solvensprocenten blev 17,2 ultimo 1. kvartal 2012 mod et solvensbehov på 9,7%

Kernekapitalprocent eksklusive hybrid kernekapital blev 14,2

Koncernens egenkapital udgjorde 56,6 mia. kr. mod 55,3 mia. kr. primo året.

- Niveauet for omkostninger og nedskrivninger på udlån var som forventet. Basisindtjening efter nedskrivninger blev 553 mio. kr., der sammen med en meget tilfredsstillende udvikling i beholdningsindtjeningen gav et solidt samlet resultat på 1.788 mio. kr. før skat, siger Peter Engberg Jensen, koncernchef i Nykredit.

Billede: Fra sit prisbelønnede domicial Krystallen, kunne Nykredit med tilfredshed konstatere, at regnskabet for 1. kvartal 2012 viste stigende basisindtægter fra Nykredits forretningsdrift, som i alt voksede med 14%. En medvirkende årsag var aktiviteten inden for realkredit, hvor bruttonyudlånet udgjorde 67 mia. kr. mod 34 mia. kr. sidste år. (Foto: PLH)


Til nyhedsoversigt
Udlejning af erhvervslokaler og salg af ejendomme
Annoncér dine ledige erhvervslokaler på Danmarks største uafhængige erhvervsudlejnings-portal

Find lejere til dine erhvervslokaler
1.000 nye virksomheder søger hver måned kontor, butik, klinik, lager osv. Kontakt dem direkte!

Kontorfællesskaber og kontorhoteller
Oversigt over kontorhoteller og kontorfællesskaber i hele Danmark – er du med på listen?

Udlejning og salg af bolig
Danmarks største åbne kartotek over personer der ønsker at leje eller købe bolig. 100% gratis udlejning!