Få seneste nyheder på mail - tilmeld nyhedsbrev

Videns- og mediehus for ejendomsbranchen - Danmarks vigtigste magasin for bygge- og ejendomsbranchen. Månedligt magasin - Daglige nyheder - Spændende konferencer


 

   

 Opret dit IVS på blot 2 timer
På IVSstiftelse.dk gør vi det nemt at oprette dit iværksætterselskab. CVR og IVS modtages inden 2 timer!
www.ivsstiftelse.dk

Ledige erhvervslejemål
Lokalebasen.dk er Danmarks portal for erhvervslejemål.
Flere end 4000 ledige erhvervslokaler over hele landet.
www.lokalebasen.dk

Kontorfællesskaber
Find kontorfælleskaber i Danmark og resten af verden på:
www.kontorfaellesskaber.dk og
www.matchoffice.com

Lediga lokaler i Sverige
Lokalbasen.se är en
ny innovativ portal
för kommersiella lokaler.
Här kan du kostnadsfritt,
snabbt och enkelt
hitta din nya kontorslokal,
lagerlokal eller butikslokal.
www.lokalbasen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK Development får underskud i 1. kvartal

Lagt online 26.06.12

Selv om TK Development generelt har klaret sig pænt gennem krisen, realiserede koncernen i første kvartal et negativt resultat før skat på 6,9 millioner kr., altså et lidt mindre et underskud det på 7,5 millioner kr. for samme periode året før. På grund af ændrede skatteforhold udgør koncernens resultat efter skat et underskud på 154,9 millioner kr. mod et underskud på 5,1 millioner kr. for samme periode året før. Ledelsen har forventning om et positivt resultat for indeværende år.

Underskuddet før skat fremkommer på baggrund af nye regler for underskudsfremførsel. De nye regler betyder, at tidshorisonten for anvendelsen af de skattemæssige underskud er blevet væsentligt længere, og dermed at usikkerheden knyttet til udnyttelsen af skatteaktivet er væsentligt forøget. Med baggrund heri har TK Development opgjort et nedskrivningsbehov på koncernens skatteaktiv på DKK 150,0 millioner kr.. Beløbet er indarbejdet i delårsrapporten for første kvartal 2012/13.

Koncernens egenkapital udgør pr. 30. april 2012 1.7 milliarder kr. svarende til en soliditet på 38,5 procent.

Udvidelsen af koncernens tjekkiske investeringsejendom, shoppingcentret Futurum Hradec Králové, er færdigopført og åbnede som planlagt den 10. maj 2012. Aktuel udlejningsgrad for udvidelsen udgør 90 procent.

Byggeriet af første fase af koncernens projekt i Bielany, Polen, forløber planmæssigt. Det samlede projekt omfatter ca. 56.200 kvm., primært boliger, bestående af 900-1.000 enheder hvoraf første fase udgør 136 enheder. Der er indgået salgsaftaler på ca. 39 procent af disse enheder.

Koncernens samlede projektportefølje udgør pr. 30. april 2012 3,5 milliarder kr. Heraf udgør de færdigopførte projekter 2 milliarder kr. som dermed er cashflow-genererende. Den årlige nettoleje ved aktuel udlejning udgør 137 millioner kr.., svarende til en forrentning af anskaffelsessummen på 6,8 procent. Forrentning af anskaffelsessummen ved fuld udlejning forventes at udgøre 7,8 procent. Der er igangværende salgsforhandlinger om flere af disse projekter.

Samlet set udgør koncernens færdigopførte og cashflow-genererende projekter samt koncernens investeringsejendomme 2,4 milliarder kr. Koncernens netto rentebærende gæld udgør DKK 2.3 milliarder kr.

Koncernens projektportefølje udgør pr. 30. april 2012 774.000 kvm., mod 776.000 kvm. i janur 2012.

Den fortsatte usikkerhed på de internationale finansielle markeder medfører en fortsat lang beslutningsproces hos både finansieringskilder, lejere og investorer.

Igangsætning af nye større projekter er afhængig af at der kan opnås hel eller delvis finansiering heraf, samt at der frigøres likviditet fra salg af et eller flere af de færdigopførte, betydende projekter.

Ledelsen tillægger det fortsat stor betydning at der foretages salg af flere færdigopførte, betydende projekter i 2012/13. Et salg af de færdigopførte, betydende projekter vil generere den likviditet der er en forudsætning for den fremtidige drift og projektflowet og dermed den langsigtede indtjening. Set i lyset af usikkerheden på de finansielle markeder vil der være usikkerhed knyttet til omfang og timing af salg af større projekter og resultaterne heraf. På trods af denne usikkerhed forventer ledelsen flere snarlige salg og et positivt resultat før skat for 2012/13.

Billede: TK Development har færdigopført shoppingcentret Futurum Hradec Králové, der åbnede som planlagt den 10. maj 2012. Aktuel udlejningsgrad for udvidelsen udgør 90 procent. Foto: ´TK Development.


Til nyhedsoversigt
Udlejning af erhvervslokaler og salg af ejendomme
Annoncér dine ledige erhvervslokaler på Danmarks største uafhængige erhvervsudlejnings-portal

Find lejere til dine erhvervslokaler
1.000 nye virksomheder søger hver måned kontor, butik, klinik, lager osv. Kontakt dem direkte!

Kontorfællesskaber og kontorhoteller
Oversigt over kontorhoteller og kontorfællesskaber i hele Danmark – er du med på listen?

Udlejning og salg af bolig
Danmarks største åbne kartotek over personer der ønsker at leje eller købe bolig. 100% gratis udlejning!