Få seneste nyheder på mail - tilmeld nyhedsbrev

Videns- og mediehus for ejendomsbranchen - Danmarks vigtigste magasin for bygge- og ejendomsbranchen. Månedligt magasin - Daglige nyheder - Spændende konferencer


 

   

 Opret dit IVS på blot 2 timer
På IVSstiftelse.dk gør vi det nemt at oprette dit iværksætterselskab. CVR og IVS modtages inden 2 timer!
www.ivsstiftelse.dk

Ledige erhvervslejemål
Lokalebasen.dk er Danmarks portal for erhvervslejemål.
Flere end 4000 ledige erhvervslokaler over hele landet.
www.lokalebasen.dk

Kontorfællesskaber
Find kontorfælleskaber i Danmark og resten af verden på:
www.kontorfaellesskaber.dk og
www.matchoffice.com

Lediga lokaler i Sverige
Lokalbasen.se är en
ny innovativ portal
för kommersiella lokaler.
Här kan du kostnadsfritt,
snabbt och enkelt
hitta din nya kontorslokal,
lagerlokal eller butikslokal.
www.lokalbasen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metro får rekordstort driftsoverskud på 191 millioner kr.

Lagt online 16.04.12

Passagertilstrømningen til Metroen fortsatte i 2011, og det gav et driftsoverskud på 191 millioner kroner. Metroen satte desuden ny rekord i antal rettidige afgange.

54,3 millioner passagerer kørte med Metroen i 2011.
Lige siden Metroen åbnede i 2002, er passagertallet steget støt år efter år, og gennem de seneste mange år har passagererne oplevet en høj driftsstabilitet.

Aldrig har Metroen dog kørt så stabilt som i 2011, hvor 98,8 procent af afgangene forløb rettidigt.

-2011 var det bedste år i Metroens foreløbige niårige historie. Metroen kørte mere rettidigt og transporterede endnu flere passagerer end nogensinde tidligere. Samtidig fik vi indgået en kontrakt med Copenhagen Metro Team og Ansaldo STS om at få bygget byens kommende Metrolinje, Cityringen, og selve anlægsbyggeriet blev sat i gang, siger Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør i Metroselskabet.

Indgåelsen af kontrakterne på Cityringen kan aflæses i Metroselskabets årsrapport, hvor godt fem milliarder kroner i 2011 blev hensat i regnskabet vedrørende det store anlægsprojekt, der i alt har et budget på 21,5 milliarder kroner i 2011-priser. Som følge heraf nedskrives egenkapitalen til 300 millioner kroner i overensstemmelse med forudsætningerne i loven om Cityringen.

2011 var samtidig året, hvor Metroselskabet blev betroet nye vigtige opgaver. Metroselskabet har fået tildelt sekretariatsfunktionen for den kommende letbane i Ring 3, som skal gå fra Lundtofte i nord til Ishøj i syd. Selskabet skal som sekretariat for staten, Region Hovedstaden og de 11 involverede kommuner bistå med at udarbejde grundlag for den endelige beslutning om anlæg af letbanen.

Samtidig blev Metroselskabets ejere enige om at påbegynde de forberedende arbejder på at få den ene af Cityringens linjer ført ud til Nordhavnen, hvor Metroen kan være en afgørende vækstmotor for hovedstadens nye bydel. Ved at anlægge Metro til Nordhavnen sideløbende med arbejdet på Cityringen kan der opnås såvel økonomisk besparelse som færre byggegener, i forhold til hvis Metrolinjen til Nordhavnen først skulle anlægges efter Cityringens åbning i 2018.

- Vi er stolte af, at der efterspørges mere Metro, og det er glædeligt, at de unikke kompetencer Metroselskabet besidder vedrørende udvikling af højklasset kollektiv transport også kan anvendes på det spændende letbaneprojekt i Ring 3, siger Henrik Plougmann Olsen.

Resultatet af den otte år lange voldgiftssag om byggeriet af den eksisterende Metro er indarbejdet i årsregnskabet 2011. Entreprenørkonsortiet Comet, der stod for byggeriet af etape 1 og 2A på den eksisterende Metro (fra Frederiksberg til Vestamager og Lergravsparken), fremsatte i 2004 et krav om en ekstrabetaling på cirka fire milliarder kroner. Metroselskabet stillede på sin side krav om, at Comet skulle betale Metroselskabet mere end 800 millioner kroner.

Voldgiftssagen endte med, at Comet tilkendes en samlet ekstrabetaling på 478 millioner kroner. Ekstrabetalingen forventes at blive modregnet i det lån på 839 millioner kroner, som Metroselskabet i årene 1999-2002 stillede til rådighed for Comet for at sikre entreprenørkonsortiet tilstrækkelig likviditet til at gennemføre anlægsarbejdet inden for den aftalte tidsplan. Derfor skal Metroselskabet have cirka 360 millioner kroner retur fra Comet.

- Jeg er tilfreds med, at vi nu har fået afgjort den lange sag, og at vi i det væsentlige fik medhold i sagen. Jeg kunne have ønsket mig, at vi havde fået fuldt medhold af Voldgiften, men omvendt er resultatet overkommeligt. Nu kan vi lægge sagen bag os, og sagens resultat er indarbejdet i vores regnskab, siger Henrik Plougmann Olsen.

Metroens hovedtal fra 2011:

Metroselskabets årsresultat før afskrivninger og finansielle poster: 191 mio. kr. (Ny rekord - knap 81 mio. kr. bedre end i 2010).

Metroens passagertal: 54,3 mio. passagerer (ny rekord).

Metroens driftsstabilitet (rettidighed): 98,8 procent af Metroens afgange forløb rettidigt i 2011 (ny rekord).

Billede: Metroen fortsatte passagerfremgangen med cirka to millioner flere passagerer end i 2010. (Foto: Københavns Metro)


Til nyhedsoversigt
Udlejning af erhvervslokaler og salg af ejendomme
Annoncér dine ledige erhvervslokaler på Danmarks største uafhængige erhvervsudlejnings-portal

Find lejere til dine erhvervslokaler
1.000 nye virksomheder søger hver måned kontor, butik, klinik, lager osv. Kontakt dem direkte!

Kontorfællesskaber og kontorhoteller
Oversigt over kontorhoteller og kontorfællesskaber i hele Danmark – er du med på listen?

Udlejning og salg af bolig
Danmarks største åbne kartotek over personer der ønsker at leje eller købe bolig. 100% gratis udlejning!