Få seneste nyheder på mail - tilmeld nyhedsbrev

Videns- og mediehus for ejendomsbranchen - Danmarks vigtigste magasin for bygge- og ejendomsbranchen. Månedligt magasin - Daglige nyheder - Spændende konferencer


 

   

 Opret dit IVS på blot 2 timer
På IVSstiftelse.dk gør vi det nemt at oprette dit iværksætterselskab. CVR og IVS modtages inden 2 timer!
www.ivsstiftelse.dk

Ledige erhvervslejemål
Lokalebasen.dk er Danmarks portal for erhvervslejemål.
Flere end 4000 ledige erhvervslokaler over hele landet.
www.lokalebasen.dk

Kontorfællesskaber
Find kontorfælleskaber i Danmark og resten af verden på:
www.kontorfaellesskaber.dk og
www.matchoffice.com

Lediga lokaler i Sverige
Lokalbasen.se är en
ny innovativ portal
för kommersiella lokaler.
Här kan du kostnadsfritt,
snabbt och enkelt
hitta din nya kontorslokal,
lagerlokal eller butikslokal.
www.lokalbasen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudans driftsresultat forventes at stige 20 procent i 2012

Lagt online 18.04.12

Jeudans resultat før skat er foreløbigt opgjort til 235-245 millioner kr. for første kvartal.

Det foreløbige regnskab for første kvartal 2012 viser positive værdireguleringer og forventet fremgang i driftsresultatet. Kvartalets driftsresultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) ventes således at blive i størrelsesordenen 75-85 millioner kr., hvor det i 1. kvartal 2011 var på 73 millioner kr.

Der er ved kvartalsskiftet opgjort en forøgelse af ejendommenes værdi med ca. 90 millioner kr., svarende til 0,6% af den bogførte værdi. Værdireguleringen skyldes en forbedret driftsøkonomi i ejendommene, mens de markedsrelaterede afkastprocenter er uændrede.

På baggrund af renteforholdene blev der ved kvartalets udgang opgjort en urealiseret kursgevinst på Koncernens finansielle forpligtelser på 71 millioner kr. De samlede urealiserede kurs- og værdireguleringer er således omkring DKK 160 mio.

Som følge af det lave renteniveau omlagde Jeudan primo januar 2012 renteaftaler for omkring 6 milliarder kr.. Herved har Jeudan opnået en lavere fremtidig renteudgift, ligesom omlægningen gav en mindre realiseret kursgevinst.

Renteaftalernes gennemsnitlige løbetid er fastholdt på omkring 10 år, og følsomheden på dagsværdien af de finansielle gældsforpligtelser er fortsat ca. 80 millioner kr. ved en ændring i renten på 0,1 procentpoint.

Kvartalets resultat før skat er herefter samlet opgjort til omkring 235-245 millioner kr. Udviklingen i årets første kvartal giver ikke anledning til at ændre Jeudans tidligere offentliggjorte forventninger for 2012 som helhed om et driftsresultat (EBVAT) på niveauet DKK 350-390 mio., svarende til en stigning på ca. 20% i forhold til 2011.

De nævnte regnskabstal for første kvartal 2012 er foreløbige. Kvartalsrapporten er planlagt offentliggjort 23. maj 2012. De her beskrevne forventninger til den økonomiske udvikling er ifølge deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, som kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede.

På Jeudans ordinære generalforsamling tirsdag 17. april 2012 blev årsrapporten for 2011 godkendt, herunder den foreslåede resultatdisponering.

Generalforsamlingen vedtog således bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte på DKK 11,00 pr. aktie af DKK 100. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – at lade Selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af maksimalt 10% af Selskabets aktiekapital.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag og udvalgshonorar som foreslået. Generalforsamlingen genvalgte advokat Niels Heering, adm. direktør Tommy Pedersen, direktør Jens Erik Udsen, Hans Munk Nielsen og økonomidirektør Stefan Ingildsen til bestyrelsen.

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

Billede: Jeudan afholdt sin generalforsamling den 17. april. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med Niels Heering som formand og Tommy Pedersen som næstformand. Her er det adm. direktør Per W. Hallgren.   


Til nyhedsoversigt
Udlejning af erhvervslokaler og salg af ejendomme
Annoncér dine ledige erhvervslokaler på Danmarks største uafhængige erhvervsudlejnings-portal

Find lejere til dine erhvervslokaler
1.000 nye virksomheder søger hver måned kontor, butik, klinik, lager osv. Kontakt dem direkte!

Kontorfællesskaber og kontorhoteller
Oversigt over kontorhoteller og kontorfællesskaber i hele Danmark – er du med på listen?

Udlejning og salg af bolig
Danmarks største åbne kartotek over personer der ønsker at leje eller købe bolig. 100% gratis udlejning!