Få seneste nyheder på mail - tilmeld nyhedsbrev

Videns- og mediehus for ejendomsbranchen - Danmarks vigtigste magasin for bygge- og ejendomsbranchen. Månedligt magasin - Daglige nyheder - Spændende konferencer


 

   

 Opret dit IVS på blot 2 timer
På IVSstiftelse.dk gør vi det nemt at oprette dit iværksætterselskab. CVR og IVS modtages inden 2 timer!
www.ivsstiftelse.dk

Ledige erhvervslejemål
Lokalebasen.dk er Danmarks portal for erhvervslejemål.
Flere end 4000 ledige erhvervslokaler over hele landet.
www.lokalebasen.dk

Kontorfællesskaber
Find kontorfælleskaber i Danmark og resten af verden på:
www.kontorfaellesskaber.dk og
www.matchoffice.com

Lediga lokaler i Sverige
Lokalbasen.se är en
ny innovativ portal
för kommersiella lokaler.
Här kan du kostnadsfritt,
snabbt och enkelt
hitta din nya kontorslokal,
lagerlokal eller butikslokal.
www.lokalbasen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Heidi Lundsgaard Udsen,
KPMG

hlundsgaard(at)kpmg.dk

SKAT har i et bindende svar fastslået, at såvel private som afgiftspligtige personers salg af byggegrunde, som er erhvervet med henblik på passiv investering, ikke er omfattet af momspligten.

Det bindende svar omhandler et selskab, som besidder kapitalandele i datterselskaber og i associerede selskaber, og som driver investeringsvirksomhed samt beslægtet virksomhed. Virksomheden købte som led i investeringsvirksomheden en grund i 2007, med henblik på passiv investering og ikke med henblik på videresalg. Grunden blev anført som et anlægsaktiv i årsrapporten og ikke som et omsætningsaktiv.

I 2011 blev selskabet kontaktet af en privatperson, som var interesseret i at købe grunden, og derfor var det vigtigt for selskabet at vide om et eventuelt salg af grunden ville medføre momspligt.

Momslovens § 3 afgør, hvilke juridiske eller fysiske personer, der er omfattet af momspligten og dermed om selskabet i forbindelse med et eventuelt salg af byggegrunden, vil blive anset for at drive selvstændig økonomisk virksomhed. Efter ændringerne i momsloven, som trådte i kraft 1. januar 2011, fremgår det af § 13, stk. 1, nr. 9, at der ikke længere er momsfritagelse ved salg af fast ejendom i form af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde.

SKAT anser i visse tilfælde ikke salg af fast ejendom for økonomisk virksomhed ved salg af særskilte byggegrunde. Salg af byggegrunde som ikke er erhvervet som led i økonomisk virksomhed med køb og salg af byggegrunde, eller i forbindelse med relateret virksomhed vedrørende levering af byggeydelser, anses for henført til privatformuen. Dermed slår SKAT fast, at såvel private som afgiftspligtige personers salg af byggegrunde, som er erhvervet med henblik på passiv investering, ikke er omfattet af momspligten.

SKAT ligger i det bindende svar vægt på ,at selskabet erhvervede den pågældende ubebyggede grund som led i en investeringsstrategi, og at det alene var den ene grund som blev erhvervet. Ligeledes er det lagt til grund, at ejendommen har været anført som et anlægsaktiv i årsregnskabet, og at selskabet ikke har udøvet virksomhed vedrørende ejendomssalg eller anden relateret virksomhed, samt at der ikke er foretaget annoncering eller øvrige salgsfremmende foranstaltninger med henblik på salg. Selskabet kan således sælge den ubebyggede grund momsfrit.

Ejendomsadministratorer kan opnå godtgørelse af el-afgift

I den senest offentliggjorte punktafgiftsvejledning 2011-2 fastslår SKAT, at ejendomsadministratorer ikke er omfattet af bilag 1 til el-afgiftsloven. I bilaget er oplistet en række virksomheder, der ikke kan opnå el-afgiftsgodtgørelse herunder bureauer og andre liberale erhverv. Ejendomsadministratorer kan med udmeldingen fra SKAT opnå godtgørelse, når elforbruget vedrører omsætning af momspligtige ydelser.

Overdragelse af reguleringsforpligtelse

Endelig har SKAT også for nylig i et bindende svar slået fast, at reguleringsforpligtelsen på efterfølgende indretning af lokaler i en udlejningsejendom, kan overdrages. Det gælder også i den situation, hvor reguleringsforpligtelsen overdrages efterfølgende, og den oprindelige køber ikke længere ejer ejendommen.

I det konkrete svar har et selskab, der udvikler, forvalter og sælger ejendomsprojekter indenfor kontorbyggeri, logistikanlæg og indkøbscentre opført et byggeprojekt, hvor selskabet har været frivilligt momsregistreret for ejendommen med henblik på udlejning efter momslovens § 51.

Selskabet indgik i 2008 en købsaftale med køber med overtagelsesdag d. 1. januar 2011, hvorefter ejendommen overdrages som en nyopført udlejningsejendom. På overdragelsestidspunktet var 20 procent af det samlede kontorareal og 5 kontrakter omkring de tilhørende parkeringspladser udlejet. Af den betingede købsaftale fremgik det, at køber overtager momsreguleringsforpligtelsen for ejendommen, og det er i den sammenhæng oplyst, at køber er eller vil blive frivilligt momsregistreret for udlejning af den faste ejendom med virkning fra overtagelsesdagen.

På baggrund af en række tomme lejemål på overdragelsesdagen, er det aftalt, at disse lejemål indrettes efterfølgende på sælgers regning. Dermed er det parterne bekendt, at der resterer en række omkostninger for sælger, som er indeholdt i overdragelsessummen, men som ikke indgår i reguleringsforpligtelsen, da de faktiske omkostninger ikke kendes.

SKAT fi nder ud fra de foreliggende omstændigheder, at selskabet kan overdrage momsforpligtelsen til køber for indretningen af lokalerne i ejendommen, selv om selskabet først foretager indretningen efter overdragelse af ejendommen. Indretningen af de tomme lejemål skal behandles som et selvstændigt investeringsgode og anses som fast ejendom i forhold til momslovens § 43 og 44. Det er dog under den forudsætning, at indretningen foretages for selskabets egen regning og dermed er planlagt/besluttet inden indgåelsen af aftalen om overdragelsen, så indretningen bliver en integreret del af overdragelsen af ejendommen, som en ”manglende” færdiggørelse af byggeriet.

Den forudsætning er også afgørende for, at selskabet kan overdrage en momsreguleringsforpligtelse til en senere ejer. Herved skal selskabet ikke foretage indretningen som en levering til en senere køber i det næste led mod særskilt vederlag.

Købers reguleringsperiode løber fra det tidspunkt, hvor reguleringsforpligtelsen overdrages, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor køberen tager ejendommen i brug, hvilket fremgår af momslovens § 44, stk. 1, 2. punktum.

SKAT ligger i deres begrundelse vægt på den tidligere Told- og Skattestyrelses meddelelse, SKM2005.332.TTS, som omhandler fradragsret, samt opgørelse og overdragelse af reguleringsforpligtelse i forbindelse med en kommunes frivillige registrering for byggemodning af jord med henblik på salg til registrerede virksomheder.

SKAT finder i den sammenhæng, at selskabet har momsfradrag efter de almindelige regler for momsen af kompensationer/ erstatninger, som selskabet betaler til køber af udlejningsejendommen for købers efterfølgende indretning, at ejendommen efter momslovens § 37-39. I den forbindelse er det af betydning at selskabets frivillige registrering efter momslovens § 51 opretholdes indtil selskabets forpligtelser i relation til købsaftalen er indfriet.

Læs artikel som PDF    

 

 
Udlejning af erhvervslokaler og salg af ejendomme
Annoncér dine ledige erhvervslokaler på Danmarks største uafhængige erhvervsudlejnings-portal

Find lejere til dine erhvervslokaler
1.000 nye virksomheder søger hver måned kontor, butik, klinik, lager osv. Kontakt dem direkte!

Kontorfællesskaber og kontorhoteller
Oversigt over kontorhoteller og kontorfællesskaber i hele Danmark – er du med på listen?

Udlejning og salg af bolig
Danmarks største åbne kartotek over personer der ønsker at leje eller købe bolig. 100% gratis udlejning!