Få seneste nyheder på mail - tilmeld nyhedsbrev

Videns- og mediehus for ejendomsbranchen - Danmarks vigtigste magasin for bygge- og ejendomsbranchen. Månedligt magasin - Daglige nyheder - Spændende konferencer


 

   

 Opret dit IVS på blot 2 timer
På IVSstiftelse.dk gør vi det nemt at oprette dit iværksætterselskab. CVR og IVS modtages inden 2 timer!
www.ivsstiftelse.dk

Ledige erhvervslejemål
Lokalebasen.dk er Danmarks portal for erhvervslejemål.
Flere end 4000 ledige erhvervslokaler over hele landet.
www.lokalebasen.dk

Kontorfællesskaber
Find kontorfælleskaber i Danmark og resten af verden på:
www.kontorfaellesskaber.dk og
www.matchoffice.com

Lediga lokaler i Sverige
Lokalbasen.se är en
ny innovativ portal
för kommersiella lokaler.
Här kan du kostnadsfritt,
snabbt och enkelt
hitta din nya kontorslokal,
lagerlokal eller butikslokal.
www.lokalbasen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Karina Egholm Elgaard
Tax Manager, KPMG

karinaelgaard(at)kpmg.dk

Ny praksis om salg af byggegrund momsfrit som virksomhedsoverdragelse og salg af fast ejendom momsfrit, der udelukkende har været anvendt til momsfri udlejning

Sagen står klart efter Skatterådet i SKM2012.43SR har taget stilling til en situation, hvor et udviklingsselskab ønskede at overdrage en byggegrund. Med byggegrunden fulgte en aftale omkring opførelse af en bygning og en betinget lejeaftale.

Der var i sagen faktisk tale om overdragelse af en byggegrund,idet bygningen endnu ikke var opført ved overdragelsen. Tilgengæld var der inden overdragelsen indgået aftale meden entreprenør om opførelsen af en bygning, ligesom der var indgået aftale om udlejning af bygningen til tredjemand.

Skatterådets svar i sagen var,at når køber af byggegrunden indtræder i det aftalesæt, som sælger allerede har indgået inden overdragelsen, vil der være tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse og ikke om et momspligtigt salg af en byggegrund. Skatterådet lagde vægt på, at køber kunne videreføre projektet som tiltænkt af sælger, samt at køberseneste reelle formål med købet var at fortsætte sælgers projekt.

Det er KPMG’s opfattelse, at afgørelsen er korrekt. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at Skatterådet nok ikke var kommet frem til den samme afgørelse, hvis købers hensigt ikke var at videreføre sælgers projekt.

Der er således ikke med Skatterådets afgørelse åbnet generelt opfor, at byggegrunde kan sælges momsfrit, når blot der medfølger et aftalesæt om opførelse og udlejning af en bygning.Det afgørende vil i denne situation også være, om køber har til hensigt at videreføre sælgers projekt, herunder at køber indtræder i aftalerne i stedet for sælger.

I en række andre sager af venter Skatteministeriet lige nu kammeradvokatens vurdering af mulighederne for at sælge ellers momspligtige byggegrunde momsfrit, når byggegrundene udelukkende eller delvist har været anvendt til momsfrie formål. KPMG følger sagerne og vil informere herom, når Skatterådet har afgjort spørgsmålet.

"Det er KPMG’s opfattelse, at afgørelsen er korrekt.Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at Skatterådet nok ikke var kommet frem til den samme afgørelse, hvis købers hensigt ikke var at videreføre sælgers projekt".


En fast ejendom, der udelukkende har været anvendt til momsfri udlejning, kan sælges uden moms


Skatterådet har herudover netop afgivet et bindende svar (SKM2012.119.SR) om den momsmæssige behandling af en forenings påtænkte salg af en fast ejendom eller dele heraf. Der er tale om en landsdækkende frivillig forening, der støtter socialt udsatte børn, unge og familier. Foreningen er en almennyttig og almenvelgørende forening.

Foreningen ejer en fast ejendom, som består af 10 bygninger. Enkelte bygninger er bevaringsværdige, og der er en fredet gravhøj på grunden. Hovedparten af bygningerne har senest været anvendt til lejemål (udlejning til momsfri undervisningsformål) og resten af bygningerne har været anvendt til boligformål. Ingen del af den faste ejendom har været anvendt til momspligtige formål, og følgelig har der ikke været fratrukket nogen moms af omkostninger vedrørende den faste ejendom.

Foreningen påtænker at sælge den faste ejendom enten som et samlet salg eller delt op i henholdsvis et salg af en del af grunden og et salg af resten af grunden med tilhørende bygninger. Spørgsmålet er derfor nu, om et sådant salg af grunden vil være et momspligtigt salg af fast ejendom efter de nye regler om moms på salg af fast ejendom, der trådte i kraft 1.januar 2011.

Skatterådet udtaler i det bindende svar, at foreningen er en momsfritaget almennyttig forening, men sådanne foreninger kan imidlertid også udøve anden momsfri levering af varer og ydelser. Videre lægger Skatterådet vægt på, at foreningen ikke har været frivilligt registreret for erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom, og at den faste ejendom udelukkende har været anvendt i forbindelse med momsfri leverancer. Foreningens senere salg af fast ejendom ville derfor ikke være momspligtigt.

Det følger således af det bindende svar, at et salg af en ellers momspligtig byggegrund vil være momsfrit, hvis byggegrunden udelukkende har været anvendt i forbindelse med momsfrie leverancer.

Det bindende svar giver imidlertid ikke svar på, om ”udelukkende” skal forstås helt kategorisk, således at selv en meget begrænset og måske historisk anvendelse, der ligger langt tilbage i tid, af en fast ejendom til momspligtige formål vil kunne afskære et senere salg fra at væremomsfrit.

Læs artikel som PDF    

 

 
Udlejning af erhvervslokaler og salg af ejendomme
Annoncér dine ledige erhvervslokaler på Danmarks største uafhængige erhvervsudlejnings-portal

Find lejere til dine erhvervslokaler
1.000 nye virksomheder søger hver måned kontor, butik, klinik, lager osv. Kontakt dem direkte!

Kontorfællesskaber og kontorhoteller
Oversigt over kontorhoteller og kontorfællesskaber i hele Danmark – er du med på listen?

Udlejning og salg af bolig
Danmarks største åbne kartotek over personer der ønsker at leje eller købe bolig. 100% gratis udlejning!