Få seneste nyheder på mail - tilmeld nyhedsbrev

Videns- og mediehus for ejendomsbranchen - Danmarks vigtigste magasin for bygge- og ejendomsbranchen. Månedligt magasin - Daglige nyheder - Spændende konferencer


 

   

 Opret dit IVS på blot 2 timer
På IVSstiftelse.dk gør vi det nemt at oprette dit iværksætterselskab. CVR og IVS modtages inden 2 timer!
www.ivsstiftelse.dk

Ledige erhvervslejemål
Lokalebasen.dk er Danmarks portal for erhvervslejemål.
Flere end 4000 ledige erhvervslokaler over hele landet.
www.lokalebasen.dk

Kontorfællesskaber
Find kontorfælleskaber i Danmark og resten af verden på:
www.kontorfaellesskaber.dk og
www.matchoffice.com

Lediga lokaler i Sverige
Lokalbasen.se är en
ny innovativ portal
för kommersiella lokaler.
Här kan du kostnadsfritt,
snabbt och enkelt
hitta din nya kontorslokal,
lagerlokal eller butikslokal.
www.lokalbasen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Karina Egholm Elgaard
Tax Manager, KPMG

karinaelgaard@kpmg.dk

De nye regler om moms på salg af fast ejendom blev indført for lidt over et år siden. Det er derfor stadig ret nyt for privatpersoner, virksomheder og kommuner, hvornår reglerne gælder for lige netop dem, og hvordan reglerne i givet fald skal håndteres i praksis.

Privatpersoner, virksomheder og kommuner skal væresærligt opmærksomme på de nye regler i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, herunder bør køber og sælger nøje overveje de momsmæssige konsekvenser og eventuelle optimeringsmuligheder forinden købet eller salget af den faste ejendom.

Gennem det sidste års tid er der offentliggjort en del administrativ praksis om fortolkningen og anvendelsen af de nye regler ommoms på salg af fast ejendom. Der er derfor mange problemstillinger og forhold, som nu er afklaret i praksis, men der er naturligvis også mange problemstillinger og forhold, som endnu ikke er afklaret, og hvor der derfor herskeren vis usikkerhed i praksis. i denne artikel skal blot nævnes en række udvalgte områder, som er blevet afklaret nærmere i praksis.

Det fremgår af praksis, at et salg af byggegrunde ikke var omfattet af de nye regler, hvis salget skete før 1. januar 2011, og at et salg af nye bygninger ikke var omfattet af de nye regler, hvis byggeriet var påbegyndt før 1. januar 2011. Det fremgår imidlertid også af nogle ret nye bindende svar fra Skatterådet, at en byggegrund med sokkel/fundament, som er momsfrit efter de gamle regler, og som senere videresælges med et nyopført enfamilieshus efter indførelsen af de nye regler, ligeledes vil være momsfrit.

Privatpersoners salg af fast ejendom er momsfrit, medmindre privatpersonen driver økonomisk virksomhed medsalg af fast ejendom.

Ifølge den nuværende danske praksis anses en privatperson for at drive økonomisk virksomhed, hvis der udstykkes og sælges mere end tre byggegrunde, hvilket medfører, at salgene er momspligtige.Der skal således ikke sælges særlig mange byggegrunde,før salgene bliver momspligtige. Denne danske praksis er imidlertid i strid med EU-praksis, og det kan derfor ikke forventes, at den nuværende danske praksis kan opretholdes.

Videre fremgår det af praksis, at et salg af aktierne eller anparterne i et selskab, som ejer en fast ejendom, er et momsfrit salg af kapitalandele, og ikke et momspligtigt salg af fast ejendom – også selvom selskabet udelukkende indeholder den faste ejendom. Kun i ganske særlige tilfælde, kan et salg af kapitalandele undtagelsesvis alligevel være momspligtigt.

Det er også i praksis nærmere afklaret, hvornår der er tale om en byggegrund eller nye bygninger, som er omfattet af de nye regler, eller en gammel bygning, som er momsfri. F.eks. er en byggegrund med garage/udhuset salg af en byggegrund, og to nyopførte ejerlejligheder på et tørreloft i en gammel udlejningsejendom er et salg af nye bygninger. Endvidere er grund med en gammel bygning, som skal nedrives af sælger eller køber, et salg af en byggegrund.

En kommune, der sælger fast ejendom, kan være omfattet af de nye regler, hvis kommunen i forbindelse med salget handler i egenskab af en momspligtig person og salget er et momspligtigt salg af fast ejendom.

Af praksis fremgår det bl.a., at en kommune var en momspligtig person,der solgte momspligtige byggegrunde til privatpersoner. Salgene skete i henhold til en tilbageskødnings klausul om tilbageskødning til kommunen,hvis byggegrunden ikke af køber blev bebygget inden for 2 år. i tilfælde af tilbageskødning ville der ikke være tale om et selvstændigt momspligtigt salg, men i stedet en annullering af det oprindelige salg.

Kommunen kunne således undgå et momstab, idet kommunen kunne udstede kreditnota i forbindelse med tilbagesalget. Et andet eksempel fra praksis er en kommune, som ikke var momspligtig af salg af mindre arealer (hjørneafskæringer ved veje, smalle strimler jord langs veje m.v.),der skulle sammenlægges med købers ejendom, idet arealerne ikke blev anset for at være byggegrunde.

Da der stadig er tale om forholdsvis nye regler, hvor alle problemstillinger og forhold naturligvis endnu ikke er afklaret i praksis, bør privatpersoner,virksomheder og kommuner derfor være særligt opmærksomme på de nye regler i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, herunder bør køber og sælger nøje overveje de momsmæssige konsekvenser og eventuelle optimeringsmuligheder forinden købet eller salget af den faste ejendom – og allerhelst på så tidligt et tidspunkt som muligt. i den forbindelse kan det overvejes at anmode SKAT om et bindende svar på det påtænkte køb eller salg, idet der i så fald kan opnås sikkerhed for den korrekte momsmæssige behandling i op til 5 år.

Læs artikel som PDF    

 

 
Udlejning af erhvervslokaler og salg af ejendomme
Annoncér dine ledige erhvervslokaler på Danmarks største uafhængige erhvervsudlejnings-portal

Find lejere til dine erhvervslokaler
1.000 nye virksomheder søger hver måned kontor, butik, klinik, lager osv. Kontakt dem direkte!

Kontorfællesskaber og kontorhoteller
Oversigt over kontorhoteller og kontorfællesskaber i hele Danmark – er du med på listen?

Udlejning og salg af bolig
Danmarks største åbne kartotek over personer der ønsker at leje eller købe bolig. 100% gratis udlejning!