Få seneste nyheder på mail - tilmeld nyhedsbrev

Videns- og mediehus for ejendomsbranchen - Danmarks vigtigste magasin for bygge- og ejendomsbranchen. Månedligt magasin - Daglige nyheder - Spændende konferencer


 

   

 Opret dit IVS på blot 2 timer
På IVSstiftelse.dk gør vi det nemt at oprette dit iværksætterselskab. CVR og IVS modtages inden 2 timer!
www.ivsstiftelse.dk

Ledige erhvervslejemål
Lokalebasen.dk er Danmarks portal for erhvervslejemål.
Flere end 4000 ledige erhvervslokaler over hele landet.
www.lokalebasen.dk

Kontorfællesskaber
Find kontorfælleskaber i Danmark og resten af verden på:
www.kontorfaellesskaber.dk og
www.matchoffice.com

Lediga lokaler i Sverige
Lokalbasen.se är en
ny innovativ portal
för kommersiella lokaler.
Här kan du kostnadsfritt,
snabbt och enkelt
hitta din nya kontorslokal,
lagerlokal eller butikslokal.
www.lokalbasen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af partner og advokat Flemming Horn Andersen
Kromann Reumert
fha(at)kromannreumert.com

Danske Fund-Managers ma indstille sig pa i fremtiden at blive underlagt EU-regulering! Den 11. november 2010 vedtog EU-Kommissionen saledes et direktiv om regulering af AIFM.

AIFM star for “Alternative Investment Fund Managers” (eller på dansk: Forvaltere af alternative investeringsfonde) og regulerer ikke blot forvaltere af kapitalfonde og hedgefonde, men også forvaltere af alle andre former for fællesskaber, hvor flere foretager investeringer i fællesskab, eksempelvis ejendomsfonde og strukturfonde. Det er således ikke en regulering af den enkelte fond, men derimod af forvalteren/administrator/ manager af den enkelte fond.

Det er underordnet, hvilken juridisk form, der anvendes, herunder om det er i form af aktieselskab, kommanditselskab, interessentskab eller forening.

Direktivet er endnu en udløber af finanskrisen. Det tilsigtede formål med direktivet er således at få mere kontrol med de nævnte investeringsformer ved at øge gennemsigtigheden og styrke investorbeskyttelsen, samtidigt med ønsket om at styrke det indre marked gennem et fælles regelsæt.

Med direktivet ønsker Kommissionen nemlig at indfore harmoniserede krav til administrationsselskaber, der har til formal at forvalte og administrere investeringsfonde inden for EU. Disse administrationsselskaber er ikke i forvejen underkastet EU-regulering, sa der er tale om en udvidelse af EU-reguleringen.

Direktivet sondrer ikke mellem fonde, der allerede er under administration, nar direktivet trader i kraft, og fonde, som først kommer under administration efterfølgende. Der vil derfor også skulle indhentes tilladelse som igangværende forvalter for at kunne opretholde administrationen af eksisterende fonde.

I henhold til direktivet er forvalteren underlagt et krav om registrering og autorisation af det enkelte medlemslands myndigheder –i Danmark forventeligt Finanstilsynet.

Direktivet indeholder ikke detaljerede regler for, hvornar der skal meddeles autorisation. Dette fastlægges derimod af det enkelte medlemsland. Dog skal de kompetente myndigheder vare overbevist om, at en forvalter er i stand til at opfylde direktivets løbende betingelser. Har forvalteren forst opnået autorisation, er forvalteren berettiget til at administrere fonde i et hvilket som helst EU-land.

Derudover stilles en række løbende betingelser, der blandt andet omfatter følgende:

• Sandsynliggørelse af, at forvalteren er tilstrækkeligt kvalificeret til at tilbyde de relevante management-services til fonden.

• Tilstedeværelse af en egenkapital på mindst 300.000 Euro, hvis der er tale om administration af forvalters egen fond, og ellers mindst 125.000 Euro med tillæg af 0,02 procent af den del af værdien af den administrerede portefølje, der overstiger 250.000.000 Euro.

• Afgivelse af detaljeret information om forvalterens aktiviteter og identiteten på den fond, den pågaldende forvalter skal administrere mv.

• Regelmæssig rapportering vedrørende eksponering og risiko mv. til den kompetente myndighed (Finanstilsynet?) pa de vigtigste markeder, hvor forvalteren er aktiv.

• Opfyldelse af visse minimumskrav i relation til åbenhed/ transparens.

• Udpegning af en depositar, der varetager visse opgaver i relation til modtagne midler og finansielle instrumenter.

• Foretagelse af vurdering af visse aktiver af en uafhangig part.

• Opfyldelse af forskellige krav i relation til fonde, investorer, håndtering af interessekonflikter og risikostyring samt godtgøre, at disse krav er opfyldt. 

Der er dog indsat en sakaldt “bagatelgranse”, idet direktivet ikke finder anvendelse på investeringsportefoljer, hvis samlede aktiver under forvaltning er under 100.000.000 Euro, eller –hvis fonde ikke er lånefinansierede, eller ejerne ikke kan krave sig indløst i en periode på mindst fem år efter stiftelsen –når porteføljevardien er under 500.000.000 Euro.

Man kan diskutere rimeligheden i, at selv relativt små og mellemstore managementselskaber pålægges forpligtelser i det omfang, der følger af direktivet, og Danish Venture Capital and Private Equity Association er gået så langt som til at kalde direktivet for “Vakststop-direktivet” med henvisning til, at direktivet vil medvirke til at føre vækstkapital vak fra Danmark og hen til asiatiske og amerikanske vækstvirksomheder.

Det ændrer imidlertid ikke ved, at direktivet er en realitet, og medlemsstaterne har nu to år til at fa gennemført implementeringen af direktivet i den nationale lovgivning. Danske Fund-Managers kan derfor allerede nu lige sa godt forberede sig på i en ikke alt for fjern fremtid at skulle efterleve dette nye regulatoriske regime.

Læs artikel som PDF    

 

 
Udlejning af erhvervslokaler og salg af ejendomme
Annoncér dine ledige erhvervslokaler på Danmarks største uafhængige erhvervsudlejnings-portal

Find lejere til dine erhvervslokaler
1.000 nye virksomheder søger hver måned kontor, butik, klinik, lager osv. Kontakt dem direkte!

Kontorfællesskaber og kontorhoteller
Oversigt over kontorhoteller og kontorfællesskaber i hele Danmark – er du med på listen?

Udlejning og salg af bolig
Danmarks største åbne kartotek over personer der ønsker at leje eller købe bolig. 100% gratis udlejning!