Få seneste nyheder på mail - tilmeld nyhedsbrev

Videns- og mediehus for ejendomsbranchen - Danmarks vigtigste magasin for bygge- og ejendomsbranchen. Månedligt magasin - Daglige nyheder - Spændende konferencer


 

   

 Opret dit IVS på blot 2 timer
På IVSstiftelse.dk gør vi det nemt at oprette dit iværksætterselskab. CVR og IVS modtages inden 2 timer!
www.ivsstiftelse.dk

Ledige erhvervslejemål
Lokalebasen.dk er Danmarks portal for erhvervslejemål.
Flere end 4000 ledige erhvervslokaler over hele landet.
www.lokalebasen.dk

Kontorfællesskaber
Find kontorfælleskaber i Danmark og resten af verden på:
www.kontorfaellesskaber.dk og
www.matchoffice.com

Lediga lokaler i Sverige
Lokalbasen.se är en
ny innovativ portal
för kommersiella lokaler.
Här kan du kostnadsfritt,
snabbt och enkelt
hitta din nya kontorslokal,
lagerlokal eller butikslokal.
www.lokalbasen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Henriette Menå & Gitte Krasilnikoff
Kunsulent & manager, Deloitte
hmenaa(at)deloitte.dk

gkrasilnikoff(at)deloitte.dk

 

Op mod 40 procent af Danmarks energiforbrug anvendes i bygninger, og der er storeCO2-reduktioner at hente her. Tillige er der ofte rigtig god økonomi i energioptimering af ejendomme, især i nyere kontorbyggeri. Derudover er der positiv likviditet fra første år ved gennemførelse af anbefalede tiltag, under forudsætning af et 10 års amortiseret lån.

For at opnå et fuldkomment overblik over alle rentable energibesparelser for især en større portefølje af ejendomme eller komplekse enkeltbygninger, er det essentielt at få foretaget en dybdegående energiscreening af ejendommen. Den bør udføres af eksperter med viden inden for alle de tekniske områder en bygning består af: tekniske installationer,indeklima, belysning, klimaskærm, vedvarende energi mv.

Eksperterne gennemgår ejendommen fysisk sammen med ejendommens tekniske driftsansvarlige, der sætter eksperterne ind i ejendommens brug, samtidig med at eksperterne har mulighed for at interviewe denne person. Energiscreeningen bør havefokus på en helhedsorienteret energirenovering, og danne et overblik over en ejendommens fuldstændige potentiale indenfor energioptimering.

Den gængse energimærkning af ejendomme er sjældent udtømmende,og medtager ofte ikke indregulering af ventilations- eller varmeanlæg, som ellers typisk er meget rentable. Ved en dybdegående,helhedsorienteret energigennemgang har det vist sig,at det er muligt at opnå større besparelser med samme størrelse investering som angivet i energimærket, og derved opnå en langt bedre forrentning af investeringerne. Det viser vigtigheden af en god energiscreening. Markedet for energiscreening går fra EMO rådgivere, energiselskabernes energikonsulenter til rådgivende ingeniører. Der er ofte stor sammenhæng mellem pris og kvalitet,så hvis screeningen tilbydes billigt eller gratis mod betaling af indberetningsret til besparelser, er det vigtigt at forholde sig kritisk til resultatet inden investeringerne iværksættes.

For at få de grønne investeringer til at rulle, er det vigtigt at energiscreeningen og besparelsesforslagene udmunder i en businesscase, så der tages beslutning om energirenovering på lige fodmed andre optimeringsprojekter i virksomheden. Business casen skal således helt traditionelt klarlægge de økonomiske fordele ved energioptimering ud fra ejerens investerings- og lånemuligheder samt forventninger til energiprisstigninger. For at blive et godt ledelsesmæssigt beslutningsgrundlag bør business casen indeholde betragtninger i form af lånerente og forrentning af investeringer i energioptimering og udmunde i en rapport, der kan ligge til grund for beslutningerne alt efter ambitionsniveauet for rentabilitet. Det er vigtigt at fokusere på, at energioptimering ikke blot foretages af hensyn til miljøet, men at der er gode penge i det.

Figuren viser vigtigheden af den dybdegående energiscreening, idet det i ovennævnte case viser sig muligt at opnå højere CO2-reduktioner(energibesparelser) ved lavere investeringer.

I forbindelse med energirenovering af en større ejendomsportefølje,hvor det er sværere at overskue energioptimeringspotentialet,kan en energiscreening af nogle få repræsentative ejendomme indenfor forskellige brugssegmenter skaleret til besparelsespotentialet i hele bygningsporteføljen, virksomheden eller kommunen, danne det grundlag som giver ledelsen et overblik over det samlede potentiale og dermed afdække investeringsbehovet i stor skala.

Model for segmentering og skalering af ejendomme i en større ejendomsportefølje

Ejer/lejer paradokset

I ejendomme hvor ejeren selv bruger ejendommen, er der ingen udfordringer i forhold til incitamentet for investeringer i energioptimering,fordi energibesparelserne tilfalder ejeren. Der kan dog være udfordringer, når der er tale om en udlejet ejendom,fordi investeringer i energibesparende foranstaltninger afholdes af ejeren, og besparelserne tilfalder lejeren.

På trods af dette kan det alligevel være en god business case for udlejeren at energioptimere sin ejendom, da udlejeren kan finansiere energibesparende foranstaltninger gennem en højere husleje. Ved erhvervslejemål er der mulighed for genforhandling af lejeaftalen ved den slags renoveringer. Ved beboelses ejendomme er lovgivningen lidt mere kompliceret, hvilket gør forhandlinger og beslutninger sværere, men ikke umuligt, for udlejere at få udbytte af eventuelle udlejerfinansierede energibesparelser.

Ved ovennævnte løsning får lejeren af en ejendom en højere husleje, men bliver beriget med en bygning med lavere energiudgifter og eventuelt forbedret indeklima.

De lavere energiudgifter skal som minimum opveje den øgede husleje.Der er i stadig højere grad fokus på bæredygtige og energirigtige bygninger samt på indeklima fra lejere og destiller højere krav til disse. Det viser sig ofte at være nemmere at udleje en ejendom med lave energiudgifter og et godt indeklima på trods af en højere husleje. I tomme udlejningsejendomme er det lige til at gennemføre energioptimering og fastsætte huslejen herefter. Der bør derfor fokuseres mere på ejendommes samlede driftsomkostninger,som omfatter husleje, tomgangstab og indeklimaomkostninger(komfort, varme, strøm mv.).

Kort sagt, der er økonomi i energi, og det kan betale sig at foretage energioptimering af en ejendom / ejendomsportefølje uanset ejerforhold, det gælder blot om at håndtere problemstillingen, så både investorer og lejere opnår en økonomisk gevinst.

Læs artikel som PDF    

 

 
Udlejning af erhvervslokaler og salg af ejendomme
Annoncér dine ledige erhvervslokaler på Danmarks største uafhængige erhvervsudlejnings-portal

Find lejere til dine erhvervslokaler
1.000 nye virksomheder søger hver måned kontor, butik, klinik, lager osv. Kontakt dem direkte!

Kontorfællesskaber og kontorhoteller
Oversigt over kontorhoteller og kontorfællesskaber i hele Danmark – er du med på listen?

Udlejning og salg af bolig
Danmarks største åbne kartotek over personer der ønsker at leje eller købe bolig. 100% gratis udlejning!