Kommende boligområder kan bygges hurtigt, økonomisk og bæredygtigt. Boligselskabet Sjælland har udover aftalen om vedligehold indgået en fireårig aftale om levering af boliger, der opføres af massive træelementer. Teknikken er ny i Danmark, og giver mulighed for at lave spændende løsninger og tilpasse boligområderne til lokale forhold. Visualisering: Vilhelm Lauritzen arkitekter.

6 arkitektfirmaer vinder rammeaftale til 150 millioner kr.

LINK Arkitektur, Tyrens AB, Rambøll Danmark, Kant Arkitekter, JJW Arkitekter og Vandkunsten har vundet en rammeaftale med Boligselskabet Sjælland fra juli 2017 til juli 2019. Omfanget af rådgivningsbehovet forventes at udgøre 150 millioner kr. over de næste par år. Ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen er tilknyttet som underrådgiver

Rammeaftalen fungerer således:

Tildeling af opgaver sker ved gennemførelse af miniudbud blandt vinderne. Dvs alle seks vindere kan byde ind på de konkrete opgaver. Alle seks vindere byder ind på de enkelte opgaver, så man kan ikke på forhånd vide, hvor mange opgaver man får, og dermed heller ikke hvor stort et beløb, man skal løse opgaver for.

Boligselskabet Sjælland, der er en af de største boligforeninger på Sjælland, blev i 2007 skabt som en fusion mellem en række sjællandske boligselskaber med rødder tilbage til 1899. Boligselskabet udlejer almene boliger på det meste af Sjælland i blandt andet Roskilde, Ringsted, Holbæk, Køge og Vordingborg.

– De vindende tilbud har alle haft et højt niveau både i forhold til pris og i forhold til kvalitet, lyder det i begrundelsen fra Boligselskabet Sjælland.

– En af de ting, vi har fremhævet i forbindelse med udbuddet er vores samarbejdsmodel, der lægger vægt på beboerdemokrati og beboerhensyn, men også på, at projekter gennemføres inden for de tidsmæssige og økonomiske rammer, påpeger LINK Arkitektur, der er en af vinderne og i forvejen er i gang med en omfattende tryghedsrenovering af Danmarks mest utrygge boligområde, Bispehaverne i Aarhus, samt renoveringen af knap 500 almene boliger i Kildeparken i Aalborg. Samtidig går LINK arkitekturs renovering af Korskærparken i Fredericia ind i den afsluttende fase. Bebyggelsen er allerede, i kølvandet på de mange initiativer, fjernet fra den officielle danske ghettoliste for socialt udsatte områder.

LINK gik i 2016 for alvor ind på det danske marked med en erklæret målsætning om vækst på boligområdet. I december 2016 opkøbte LINK arkitektur tegnestuen Aarhus arkitekterne, der nu udgør virksomhedens danske afdeling med i alt 90 medarbejdere i Aarhus og København.

Læs også Nu skal de strategiske partnerskaber granskes

 

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder